مطالبی در مورد زیست شناسی

مطالب به روز - تست- سوالات آزمون های زیست شناسی

برای دریافت پاسخ فعالیت های کتاب علوم زیستی و بهداشت اینجا کلیک نمایید  . 
برای دریافت پاسخ فعالیت های کتاب  زیست شناسی و آزمایشگاه 1 اینجا کلیک  نمایید  . 

برای دریافت پاسخ فعالیت های کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 2  اینجا کلیک  نمایید

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 14:4  توسط زهرا ضیا  | 

کانال های یونی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

   کانال های یونی                                  

کانال های یونی چهار ویژگی عمده دارند 1- اکثر کانال های یونی پروتئینی هستند 2-دارای قابلیت هدایت یون ها می باشند 3- می توانند یون های ویژه را شناسایی و انتخاب کنند 4- در پاسخ به محرک های ویژه باز و بسته می شوند

امروزه بیش از 300 کانال یونی در سلول زنده شناسایی شده است

کانال های یونی عمدتا برای یون های سدیم – پتاسیم – کلسیم و کلر وجود دارند و دو خصوصیت عمده کانال های یونی انها رااز  منافذ ابی ساده متمایز می کند1- کانال های یونی دارای قابلیت نفوذ پذیری انتخابی هستند یعنی ساختار کانال طوری طراحی شده است که فقط به بعضی از یون ها با اندازه و بار مناسب اجازه عبور می دهد 2- کانال های یونی دارای فیلتر انتخابی هستند که باریکترین بخش کانال محسوب می شود و در این ناحیه عبور یون ها دقیقا کنترل می گردد زیرا ساختار پروتئینی کانال از نظر نوع اسید امینه موجود در فیلتر کاملا اختصاصی است 3- خصوصیت دیگر ان است که دارای دریچه هستند یعنی به طور مداوم باز نیستند و محرک هایی سبب باز شدن انها می شوند که عبارتند از 1- تغییر در ولتاژ غشا ( کانال های یونی وابسته به ولتاژ )2- کشش یا فشار وارد بر غشا ( کانال وابسته به عوامل مکانیکی ) 3- اتصال به ماده شیمیایی 4- کانال یونی وابسته به نوکلئوتید

                                                     

                               پتانسیل غشا                     

زمانی که اختلاف پتانسیل بین دو سوی غشا وجود دارد و این اختلاف بار ناشی از فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم و نیز انتشار یون ها است

                                 تکنیک patch clamp

برای مطالعه  کانال های یونی علاوه بر استفاده از اشعه ایکس و روش کریستالوگرافی دستگاه patch clampمورد استفاده قرار می گیرد این تکنیک در سال 1976توسط نیهر و ساکمن ابداع شد در این روش از میکروپیپت شیشه ای استفاده می شود در ان محلولی شبیه به محلول خارج سلولی وجود دارد و یک الکترود فلزی نازک درون این محلول جای داده اند تا میزانی از جریان را از طریق کانال منتقل نماید و با مختصری مکش تکه ای از غشا به دهانه میکروپیپت می چسبد و سپس سیگنال از الکترود فلزی به دستگاه تقویت کننده سیگنال منتقل می شود در این تکنیک می توان ولتاژ را ثابت و جریان را بررسی کرد و همچنین می توان جریان را ثابت و ولتاژ را بررسی کرد  

 

                                تقسیم بندی کانال های یونی

بر اساس نوع محرک کانا ها را به سه دسته تقسیم می کنیم

1- کانال های یونی دریچه دار وابسته به ولتاژ

2- کانال های یونی دریچه دار وابسته به لیگاند

3- کانال های یونی حساس به تغییر شکل مکانیکی 

در یک طبقه بندی دیگر کانال ها را به سه گروه بر اساس 1- ماهیت دروازه ها 2- گونه های عبوری یون 3- تعداد منافذ تقسیم می کنند

             کانال های یونی دریچه دار وابسته به ولتاژ

       

این کانال ها دارای حس گر ولتاژ هستند که تحت تاثیر میدان مغناطیسی دریچه کانال را باز و بسته می کنند و به دو زیر گروه تقسیم می شوند 1- کانال هایی که موجب برقراری جریان های رو به داخل یون ها می گردند inward channel

2- کانال هایی که موجب جریان رو به خارج می گردند out ward channel

از کانال های رو رو به داخل می توان کانال های کاتیونی پتاسیم و کلسیم و کلر و رو به خارج کانال پتاسیمی را نام برد

 

  2- کانال وابسته به لیگاند

این کانال ها در ساختار پروتئینی خود دارای جایگاه ویژه ای برای اتصال مواد شیمیایی هستند و تغییر ایجاد شده در ارایش مولکولی پروتئین موجب باز شدن دریچه کانال می گردد مانند کانال های کاتیونی حساس به استیل کولین که بعد از اتصالذ به لیگاند  باز شده و به کاتیون یون سدیم اجازه عبور می دهند و یا گیرنده های گلیسین – سروتونین – گلو تامات

 

3- کانال حساس به تغییر شکل مکانیکی

 اغلب در سلول های عضلانی هستند و به کشش حساس اند و باز می شوند

 

                            کانال های سدیم

این کانال ها دارای تنوع زیادی هستند و از دو زیر واحد الفا و بتا تشکیل شده اند جزء الفا جزء عملکردی کانال بوده و به عنوان حس گر ولتاز بسیار حائز اهمیت هستند . زیر واحد الفا در اوایل دهه ی 1970 کشف شد و گیلو پروتئین بزرگی به وزن 260کیلو دالتون است و برای سم تترو دو توکسین دارای جایگاه ویژه است . زیر واحد الفا از چهار جزئ تکراری تشکیل شده است که هر یک از این چهار گروه از شش زنجیره پپتیدی تشکیل شده که از s1تاs6نامگذاری می شوند . کانتل سدیمی دارای دو دریچه است درچه ئ که در بخش میانی کانال و نزدیک سطح خارجی قرار دارد و سم تترودو توکسین روی ان بی اثر است و دریچه hکه نزدیک سطح داخلی کانال بوده و پروتئاز ها روی ان اثر می کنند

در سلول های عصبی –ابتدای ناحیه اکسون و گره های رانویه تراکم بالایی دارند در سیناپس عصب و عضله نیز همراه با کانال یونی حساس به استیل کولین وجود دارند . برخی سموم مثل سم عقرب و تترودوکسین در ازمایشات برای مهار این کانال استفاده می شود این سموم باعث می شوند به جای اینکه کانال در پتانسیل غشایی بالاتر از پتانسیل استراحت فعال گردد در ولتاژ های منفی باز شود

                                  کانال پتاسیم

در سال 1952کانال پتاسیمی یک سو کننده تاخیری کشف شد و امروزه بیش از 70نوع کانال پتاسیمی کشف شده است و اغلب توسط تترا اتیل امونیوم ((TEA و تر کیبات امینو پیریدینی مهار می شوند و تحت تاثیر افزلیش سدیم درون سلولی و یا افزایش باریم خارج سلولی غیر فعال می گردند زیر واحد های اصلی کانال پتاسیمی که جزئ ان الفا است تقریبا 25/ وزن زیر واحد الفای کانال سدیمی است از مهمترین کانال های پتاسیمی .کانال پتاسیمی یک سو کننده تاخیری (KDR)که به اهستگی باز می شود و جریان را در یک جهت راحت تر منتقل می کند و دارای غیر فعال شدن بسیار اهسته است 2- کانال پتاسیمی گذرا که موجب جریان زود گذر پتاسیم می شود . افزلیش غلظت کلسیم درون سلولی موجب فعال شدن این کانال می شود3- کانال پتاسیمی حساس به ATPمانند سلول های بتا در پانکراس که ATPاین نوع کانال را مهار و خروج پتاسیم را کاهش می دهد

                                   کانال کلسیم

بر اساس زیر واحد به چند زیر گروه L-T- N- R-P/Q  تقسیم می شوند

1- نوع L  --در ولتاژهای بالاتر از غشای سلولی فعال می شود در سلول های عضلانی قلب و غدد درون ریز وجود دارد و ترکیبات دی هیدرو پیریدین مانند نیفدیپین مهار کننده خوبی برای این کانال است

2-نوعN  -اغلب خاص سلول های عصبی بوده و در پتانسیل های منفی تر فعال می شود نوعی سم حلزون به نام امگا کونو توکسین ان را مهار می کند

3- P/Q-در جسم سلولی نورون های پورکینژ مخچه گزارش شده است و توسط سم نوعی عنکبوت مهار می شود

4-R- در سلول های گرانولار مخچه گزارش شده است و هنوز اطلاعات کاملی در مورد ان در دست نیست

5-نوع T-موجب ورود کوتاه مدت و گذری کلسیم می شود و در سلول های عصبی – قلبی و انو کرین گزازش شده است و توسط نیکل مهار می شود

                                     کانال های کلر

این گروه در سلول های تحریک پذیر نقش خیلی مهمی ندارند و به سه گروه 1- وابسته به ولتاژ 2-وابسته به کلسیم 3- وابسته به نوکلئوتید های حلقوی تقسیم می شوند   

 

                       بیماری های مرتبط با کانال های یونی

ارتمی قلبی – دیابت – فشار خون بالا – انژیِن و صرع بیماری های مرتبط با کانال های یونی هستند

                                                                       

                تغییرات کانال های یونی در روند تکامل جنین                       

در سلول های عصبی – در اوایل دوران جنینی پتانسیل عمل وابسته به یون های کلسیم بوده و مدت طولانی تری دارند و به تدریج در طی روند تکامل میزان وابستگی به کلسیم کاهش یافته و باعث بیان بیشتر کانال های سدیمی می گردد و مدت پتانسیل عمل کاهش می یابد

در سلول های قلبی

 

 

در مراحل اولیه جنینی قلب لوله ای شکل است و به تدریج چرخیده و حلقه های قلبی را تشکیل می دهد . پتانسیل استراحت غشا در سلول های بطنی 40-تا 50-میلی ولت است و میزان بار منفی کمتری دارد و در اواخر دوره جنینی به 75-تا 85-میلی ولت می رسد و همراه با منفی تر شدن پتانسیل استراحت غشا نسبت نفوذ پذیری سدیم سدیم به پتاسیم کاهش می یابد . در مراحل اولیه تکامل نفوذ پذیری غشا به کاتیون ها کمتر است

در سلول های قلبی در اوایل دوران جنینی کانال های کلسیمی در ایجاد مرحله صعودی پتانسیل نقش دارند و در طی رشد با افزایش بیان کانال های سدیمی سریع نقش این کانال ها در مرحله صعودی پتانسیل عمل به سلول های بالغ نزدیک تر خواهد شد و در طی روند تکامل تعداد و تراکم کانال های کلسیمی نوع L  افزایش پیدا می کند . همچنین سلول های قلبی در دوران جنینی دارای کانال کلسیمی به نام Fهستند که بر خلاف L نسبت به نیفیدیپین حساس نیستند و این کانال ها در بالغین گزارش نشده است

 

تصویر کانال های سدیمی


/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۲ساعت 21:2  توسط زهرا ضیا  | 

فصل 50 کندل

50

Emotional States and Feelings


Susan Iversen

Irving Kupfermann

Eric R. Kandel


PLEASURE, ELATION, EUPHORIA, ecstasy, sadness, despondency, depression, fear, anxiety, anger, hostility, and calm—these and other emotions color our lives. They contribute to the richness of our experiences and imbue our actions with passion and character. Moreover, as we shall learn in Chapter 61, disorders of emotion contribute importantly to several major psychiatric illnesses. An emotional state has two components, one evident in a characteristic physical sensation and the other as a conscious feeling—we sense our heart pounding and we consciously feel afraid. To maintain the distinction between these two components, the term emotion sometimes is used to refer only to the bodily state (ie, the emotional state) and the term feeling is used to refer to conscious sensation.
Like perception and action, emotional states and feelings are mediated by distinct neuronal circuits within the brain. In fact, many drugs that affect the mind—ranging from addictive street drugs to therapeutic agents—do so by acting on specific neural circuits concerned with emotional states and feelings.
Conscious feeling is mediated by the cerebral cortex, in part by the cingulate cortex and by the frontal lobes. Emotional states are mediated by a family of peripheral, autonomic, endocrine, and skeletomotor responses. These responses involve subcortical structures: the amygdala, the hypothalamus, and the brain stem. When frightened we not only feel afraid but also experience increased heart rate and respiration, dryness of the mouth, tense muscles, and sweaty palms, all of which are regulated by subcortical structures. To understand an emotion such as fear we therefore need to understand the relationship between cognitive feeling represented in the cortex and the associated physiological signs orchestrated in subcortical structures.
 
Figure 50-1 Model of the basic neural systems that control emotions. Emotions are typically elicited by a specific stimulus. The stimulus affects both neocortical and subcortical structures, such the amygdala. In turn, cortical structures and the amygdala and other subcortical structures regulate the systems that mediate the peripheral manifestations of emotional behaviors. The particular emotion experienced is a function of cross-talk between neocortical and subcortical structures, as well as feedback from peripheral receptors.
In this chapter we examine how emotion is represented in the brain. A neural analysis of emotion must take into account at least four issues. First, we must understand how stimuli acquire emotional significance and what roles conscious cognitive processes and automatic unconscious processes have in determining whether a particular stimulus at a particular moment will have emotional significance (Figure 50-1). Second, we must understand how certain autonomic and skeletomotor responses are triggered once a stimulus acquires emotional significance. Third, we must identify the circuits in the cerebral cortex responsible for feelings. Finally, we need to understand how somatic emotional states and conscious feeling states interact—how feedback from peripheral, autonomic, and skeletomotor systems to the cerebral cortex shapes emotional experience. As we will see, various theories of emotion largely differ in their emphasis on the importance of this feedback.
The Peripheral Components of Emotion Prepare the Body for Action and Communicate Our Emotional States to Other People
The peripheral, skeletomotor, and autonomic aspects of emotion have preparatory and communicative functions. The preparatory function involves both general arousal, which prepares the organism as a whole for action, and specific arousal, which prepares the organism for a particular behavior. For example, sexual arousal involves an increase of heart rate, a change that prepares the organism generally for physical exertion. In addition, it involves more localized changes, such as tumescence, that are specific to sexual behavior. The mechanisms of generalized and specific arousal act synergistically to prepare the periphery (muscles, glands, blood vessels) and the cerebral cortex for ongoing or upcoming events. Unless it is extreme, arousal enhances intellectual and physical performance (Figure 50-2).
The peripheral component of emotion also communicates emotion to others. In humans social communication of emotion is mediated primarily by the skeletomotor system, in particular by the muscles that control facial and postural expressions.
A Theory of Emotion Must Explain the Relationship of Cognitive and Physiological States
Until the late nineteenth century the traditional view of the evocation and expression of emotion consisted of the following sequence. First, an important event is recognized—for example, you see your house on fire. This recognition in turn produces in the cerebral cortex a conscious emotional experience—fear—that triggers signals to peripheral structures including the heart, blood vessels, adrenal glands, and sweat glands. According to this traditional view, a conscious, emotional event initiates reflexive autonomic responses in the body.


In the James-Lange Theory Emotions Are Cognitive Responses to Information From the Periphery
In 1884 the American psychologist William James rejected the traditional view that emotions are initiated by cognitive activity. In an article entitled What Is Emotion ? James proposed that the cognitive experience of emotion is secondary to the physiological expression of emotion. He suggested that when we encounter a potentially dangerous situation—for example, a bear sitting in the middle of our path—the evaluation of the bear's ferocity does not itself generate a consciously experienced emotional state. We do not experience fear until after we have run away from the bear. That is, we act instinctively by running away and then consciously explain our action and the changes in our body (the increase in heart rate and respiration) as “driven by fear.”
 
Figure 50-2 Performance is affected by arousal level. An intermediate level of arousal is optimal; erformance is less adequate at both very high and very low levels of arousal
Based on this idea, James and the Danish psychologist Carl Lange proposed an alternative hypothesis: The feeling state, the conscious experience of emotion, occurs after the cortex receives signals about changes in our physiological state. Feelings are preceded by certain physiological changes—an increase or decrease in blood pressure, heart rate, and muscular tension. Thus, when you see a fire you feel afraid because your cortex has received signals about your racing heart, knocking knees, and sweaty palms. James wrote: “We feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble and not that we cry, strike or tremble because we are sorry, angry or fearful as the case may be.” According to this view, emotions are cognitive responses to information from the periphery
There is now experimental support for aspects of the James-Lange theory. For example, objectively distinguishable emotions can be correlated with specific patterns of autonomic, endocrine, and voluntary responses. Furthermore, patients in whom the spinal cord has been accidentally severed so that they lack feedback from the autonomic nervous system appear to experience a reduction in the intensity of their emotions.
However, the James-Lange theory fails to explain certain aspects of emotional behavior. For example, one often continues to be emotionally aroused even after the physiological changes have subsided. Were physiological feedback the only controlling factor, the emotions should not outlast the physiological change. Yet a person can sustain a feeling of fear long after a threat has abated. Conversely, some feelings arise faster than the changes in bodily state normally associated with those feelings. Thus there may be more to emotions than just cortical interpretation of feedback information from the periphery.
Perhaps the most serious challenge to the James-Lange theory came in the 1920s from Walter B. Cannon's study of peripheral responses to intense emotion. Cannon's work indicated that intense emotion triggered an emergency reaction—a fight-or-flight response —in anticipation of additional behavioral responses and expenditure of energy. Cannon suggested that this flight-or-fight response was mediated by the sympathetic component of the autonomic nervous system and that it acted as a whole, almost in an all-or-none way, independent of the specific emotionally significant stimuli that elicited it. He therefore proposed that the physiological responses to emotionally significant stimuli are too undifferentiated to convey to the cortex specific, detailed information about the nature of an emotional event.
The Cnnon-Bard Theory Emphasizes the Role of the Hypothalamus and Other Subcortical Structures in Mediating Both the Cognitive and Peripheral Aspects of Emotion
To deal with the shortcomings of the James-Lange theory, Cannon and Philip Bard suggested that two subcortical structures, the hypothalamus and the thalamus, have a key role in mediating emotions, including regulating the peripheral signs of emotion and providing the cortex with the information required for the cognitive processing of emotion. This idea was based on studies by Cannon and Bard using cats in which the whole cerebral cortex had been removed. Such animals retain fully integrated emotional responses, termed sham rage because the responses appear to lack elements of conscious experience that are characteristic of genuine, naturally occurring rage.
Sham rage also differs from genuine rage because responses can be triggered by very mild stimuli, such as a weak touch, or can even occur spontaneously, without provocation. No matter how it is elicited, sham rage subsides very quickly once the stimulus is removed. In addition, sham rage is undirected, and the animals sometimes even bite themselves. When Bard analyzed sham rage by progressive transections he found that the coordinated response disappeared, leaving only isolated elements of the response, when the hypothalamus was included in the ablation (Figure 50-3).
The question whether conscious feeling follows bodily changes (James-Lange) or bodily changes follow feeling continued to dominate modern discussions of emotional states for many years. Emotions are increasingly viewed as the outcome of a dynamic, ongoing interaction, perhaps at the level of the amygdala, of peripheral factors mediated by the hypothalamus and central factors mediated by the cerebral cortex. This synthesis of two theories, which now seems obvious, has emerged only slowly over the past three decades.


According to the Schachter Theory Feelings Are Cognitive Translations of Ambiguous Peripheral Signals
The James-Lange view of emotion has been refined in important ways, first by Stanley Schachter and more recently by Antonio Damasio. In the 1960s Schachter began to emphasize that the cortex actually constructs emotion—much like it does vision—out of often ambiguous signals it receives from the periphery. According to the James-Lange theory emotional experience is the direct consequence of information arriving in the cerebral cortex from the periphery. Instead of this simple relation, Schachter proposed that the cortex actively translates peripheral signals, even nonspecific ones, into specific feelings. He suggested that the cortex creates a cognitive response to peripheral information consistent with the individual's expectations and social context.
In one study Schachter injected volunteers with epinephrine; some subjects were informed of the side effects (eg, pounding heart), others were not. All of the subjects were then exposed either to annoying or amusing conditions. The subjects who had been warned about the side effects of epinephrine exhibited less anger or less pleasurable feelings. Schachter interpreted this finding as indicating that the informed subjects attributed their arousal to the drug, whereas the other group perceived their arousal as an emotional response—as strong anger or pleasant feelings depending on the conditions. More recent experiments have shown that the general arousal produced by exercise can lead to specific arousal, such as sexual arousal.
Schachter's refinement of the James-Lange theory was elaborated even further by Damasio, who argues that the feeling state, the experience of emotion, is essentially a story that the brain constructs to explain bodily reactions. Indeed, recent studies indicate that autonomic responses are not as uniform and stereotyped as Cannon had originally believed. Different emotional states are typically accompanied by different patterns of autonomic responses, such as changes in blood flow or heart rate.


Figure 50-3 This midsagittal section of the cat brain shows the levels of brain transection used to study sham rage. Transection of the forebrain (level a) and the disconnection of everything above the transection causes an animal to exhibit sham rage. Transection at the level of the hypothalamus (level b) and the disconnection of everything above it also produces sham rage. If, however, the posterior hypothalamus also is disconnected (level c), only isolated elements of rage can be elicited
In the Arnold Theory Autonomic Responses Are Not an Essential Component of EmotionMagda Arnold has advanced this line of thinking further. She argues that emotion is the product of unconscious evaluation of a situation as potentially harmful or beneficial, while feeling is the conscious reflection of the unconscious appraisal. Feeling is therefore a tendency to respond in a particular way, not the response itself. Emotions differ from one another because they elicit different action tendencies. Thus, unlike the James-Lange theory, Arnold's view does not require that we have an autonomic response to experience emotion.
A consensus is emerging that Arnold's “appraisal” theory provides a good overall description of how emotions are generated: unconscious, implicit evaluation of a stimulus is followed by action tendencies, then peripheral responses, and finally conscious experience. A key finding supporting this idea is that we can have emotional reactions to subliminal stimuli. An important implication of Arnold's view is that emotions may have their own logic, one that is not derived from either conscious cognitive processes or somantic events associated with emotional states.
To what degree do emotions require conscious and unconscious processes or feedback from peripheral organs? To answer these questions we must ground the study of emotion in neural science. During the past decade the neural pathways for the peripheral (autonomic) and central (evaluative components of emotion) have been identified with some precision. It is now clear from Cannon's work that the peripheral component involves the hypothalamus, while the central, evaluative component, both unconscious and conscious, involves the cerebral cortex, especially the cingulate and the prefrontal cortex. Central to both of these systems is the amygdala, a subcortical nuclear complex thought to coordinate the conscious experience of emotion and the peripheral expressions of emotions, in particular fear.
Neural studies by Joseph LeDoux, by Michael Davis, and by Michael Fanslow indicate that the unconscious evaluation of the emotional significance of a stimulus begins before the conscious processing of the stimulus. Moreover, the neural systems for storing unconscious memories about emotional states (somatic response) are different from those responsible for the memory of conscious feeling. Damage to the amygdala, a system concerned with the experience and memory of fear, disrupts the ability of an emotionally charged stimulus to elicit an unconscious emotional response. In contrast, damage to the hippocampus, the core of the medial temporal lobe system concerned with conscious memory (Chapter 62), interferes with remembering the cognitive features of fear—where the fear-provoking stimulus was and in what context it occurred. Whereas cognitive systems present us with a choice of action, unconscious appraisal systems limit the options to a few adaptively important choices.
An attractive feature of this view is that it brings the study of emotion in line with studies of memory storage, which indicate that memory has two major forms: a conscious (explicit) memory for facts and personal events and an unconscious (implicit) memory for motor and sensory experience (Chapter 62). Memory of emotional states (autonomic and somatic responses) involves implicit memory storage, whereas memory of feelings involves explicit memory storage.
The Hypothalamus Coordinates the Peripheral Expression of Emotional States
How does the hypothalamus regulate the physiologic expression of emotion? We now appreciate that the hypothalamus acts on the autonomic nervous system by modulating visceral reflex circuitry that is basically organized at the level of the brain stem. This was first shown in 1932 by Stephen Ranson in anesthetized animals, using stereotaxic methods that permit precise and reproducible placement of electrodes in the different regions of the hypothalamus. By stimulating these different hypothalamic regions Ranson evoked almost every conceivable autonomic reaction, including alterations in heart rate, blood pressure, and gastrointestinal motility, as well as erection of hairs and bladder contraction.

In the 1940s Walter Hess extended Ranson's approach to awake, unanesthetized cats and found that different parts of the hypothalamus produce characteristic constellations of reactions that appear to be parts of organized responses characteristic of specific emotional states. For example, electrical stimulation in cats of the lateral hypothalamus and the fibers of passage in this area (see Chapter 51) elicits autonomic and somatic responses characteristic of anger: increased blood
pressure, raising of the body hair, pupillary constriction, arching of the back, and raising of the tail.
These observations provided the basis for the important conclusion that the hypothalamus is not only a motor nucleus for the autonomic nervous system. Rather, it is a coordinating center that integrates various inputs to ensure a well-organized, coherent, and appropriate set of autonomic and somatic responses. Since many of these responses resemble those seen during various types of emotional states, Hess suggested that the hypothalamus coordinates the peripheral expression of emotional states. This idea is supported by lesion studies that associate different hypothalamic structures with a wide range of emotional states. For example, animals with lesions in the lateral hypothalamus become placid, whereas animals with lesions of the medial hypothalamus are highly excitable and easily become aggressive.
The Search for Cortical Representation of Feeling Has Led to the Limbic System

Emotionally significant stimuli activate sensory pathways that trigger the hypothalamus to modulate heart rate, blood pressure, and respiration. (These observations are consistent with the James-Lange and Schachter-Damasio theories.) In turn, information about emotionally significant stimuli also is conveyed to the cerebral cortex both directly from the peripheral organs whose homeostatic state has been disturbed and indirectly from the hypothalamus, the amygdala, and related structures.
How arefeeling and emotion represented in the cortex? In 1937 James Papez proposed that the cortical machinery for feeling involves the limbic lobe, a region identified by Paul Broca. The limbic lobe comprises a ring of phylogenetically primitive cortex around the brain stem and includes the cingulate gyrus, the parahippocampal gyrus (which is the anterior and inferior continuation of the cingulate gyrus), and the hippocampal formation, which lies deep in the parahippocampal  gyrus and is morphologically simpler than the overlying cortex (Figure 50-4). The hippocampal formation includes the hippocampus proper, the dentate gyrus, and the subiculum.


Figure 50-4 The limbic system consists of the limbic lobe and deep-lying structures. (Adapted from Nieuwenhuys et al. 1988.)
A. This medial view of the brain shows the prefrontal limbic cortex and the limbic lobe. The limbic lobe consists of primitive cortical tissue (blue) that encircles the upper brain stem as well as underlying cortical structures (hippocampus and amygdala).
B. Interconnections of the deep-lying structures included in the limbic system. The predominant direction of neural activity in each tract is indicated by an arrow, although these tracts are typically bidirectional.
Papez argued that, since the hypothalamus communicates reciprocally with areas of the cerebral cortex, information about the conscious and peripheral aspects of emotion affect each other. Papez proposed that the neocortex influences the hypothalamus by means of connections to the cingulate gyrus and from the cingulate gyrus to the hippocampal formation. According to this idea, the hippocampal formation processes information from the cingulate gyrus and conveys it to the mammillary bodies of the hypothalamus by way of the fornix (a fiber bundle that carries part of the outflow of the hippocampus; see Figure 50-4). In turn, the hypothalamus provides information to the cingulate gyrus by a pathway from the mammillary bodies to the anterior thalamic nuclei (the mammillothalamic tract) and from there to the cingulate gyrus (Figure 50-5). Consistent with this idea is the clinical observation that patients who have been infected with the rabies virus—which characteristically attacks the hippocampus—show profound changes in emotional state, including bouts of terror and rage.
The concept of the limbic system was later expanded by Paul MacLean to include parts of the hypothalamus, the septal area, the nucleus accumbens (a part of the striatum), neocortical areas such as the orbitofrontal cortex, and most important, the amygdala. Modern anatomical studies have also shown that there are extensive direct connections between neocortical
P.988
areas, the hippocampal formation, and the amygdala (Figure 50-5).


Figure 50-5 A neural circuit for emotion proposed by James Papez and extended by Paul MacLean. The circuit originally proposed by Papez is indicated by thick lines; more recently described connections are shown byfine lines. Known projections of the fornix to hypothalamic regions (mammillary bodies and other hypothalamic areas) and of the hypothalamus to the prefrontal cortex are indicated. A pathway interconnecting the amygdala to limbic structures is shown. Finally, reciprocal connections between the hippocampal formation and the association cortex are indicated. The hippocampal formation includes the hippocampus proper and surrounding structures, including entorhinal cortex and the subicular complex.
As we will see below, Papez was correct in attributing an important role to the cingulate cortex and the parahippocampal gyrus in the perception of feeling and emotion. He was incorrect, however, in thinking that the hippocampus coordinates the activity of the hypothalamus with these cortical areas: that coordinating role is carried out by the amygdala.
The first clue to the representation of emotion in the limbic system was found in 1939, when Heinrich Klüver and Paul Bucy showed that bilateral removal of the temporal lobes in monkeys—including the amygdala and the hippocampal formation, as well as the nonlimbic temporal cortex—produced a dramatic behavioral syndrome that included a major change in emotional behavior. After the operation, the monkeys, which had been quite wild before the procedure, became tame and fearless and their emotions flattened. They also exhibited a variety of other behavioral changes not directly related to emotions. They put inedible objects into their mouths and exhibited an enormous increase in sexual behavior, including mounting inappropriate objects and species. Finally, the animals showed a compulsive tendency to observe and react to every visual stimulus but failed to recognize familiar objects.
The Amygdala Is the Part of the Limbic System Most Specifically Involved With Emotional Experience

Because Papez's ideas were so influential, the whole Klüver-Bucy syndrome was for some years ascribed largely to the limbic system. It is now clear that the syndrome can be fractionated and that only some components involve the limbic system. For example, the visual deficits in Klüver-Bucy syndrome are mostly due to damage to the visual association areas of the inferior temporal cortex, the area concerned with, among other things, the recognition of faces and other complex visual forms (Chapter 28). Most important, the hippocampus, the mammillary bodies, and anterior thalamic nuclei, which were central to Papez's thinking about emotion, were found not to be involved in emotion but are critical for cognitive forms of memory storage (Chapter 62). Thus, with the exception of the cingulate and parahippocampal gyri, most parts of the limbic system as originally defined by Papez appear not to play a major role in the emotional components of the Klüver-Bucy syndrome or in emotion in general.

Considerable evidence from both humans and experimental animals now indicates that the amygdala rather than the hippocampus intervenes between the regions concerned with the somatic expression of emotion (the hypothalamus and the brain stem nuclei) and the neocortical areas concerned with conscious feeling, especially fear (the cingulate, parahippocampal, and prefrontal cortices).
For example, electrical stimulation of the amygdala in humans produces feelings of fear and apprehension. Conversely, damage to the amygdala in experimental animals produces tameness. Isolated lesions of the amygdala rarely occur in humans, but lesions of the amygdala occur as part of the widespread Urbach-Wiethe disease, a degenerative condition associated with calcium deposition in the amygdala. If the lesion occurs early in life, patients with bilateral amygdala damage fail to learn the cues that normal subjects use to discern fear in facial expressions and to discriminate fine differences in other facial expressions. Thus Urbach-Wiethe disease disrupts the unconscious processing
P.989
of cues to fear in both real faces and imagined faces drawn from memory


Figure 50-6 Brain imaging studies demonstrate the role of the amygdala in emotional responses. (From Morris et al. 1996.)
A. A series of faces shows a continuum of expression between happiness and fear. Activity in the brain of normal subjects was recorded as they viewed these faces.
B. With the presentation of each of the faces only the left amygdala was found to vary in a systematic fashion. The region with activity that was correlated with the type of face that was shown is indicated in yellow and red.
C. The mean regional cerebral blood flow (rCBF) for the predominantly happy and predominantly fearful expressions. These results are consistent with recording and ablation experiments on animals that suggest the amygdala has a critical role in emotions, particularly in fear.
The disease does not impair the conscious ability to discriminate complex visual stimuli such as faces. Indeed, patients can accurately identify familiar people from photographs. For example, one patient with degeneration of the amygdala was tested for her ability to rate the intensity of human facial expressions of happiness, surprise, fear, anger, disgust, and sadness. She rated fear, anger, and surprise as less intense than did any of the controls, although she was able to recognize the identity of familiar faces, some of which she had not seen for many years
These results suggest that there are two anatomically separate neural systems. One, located in the inferotemporal cortex, is involved in the explicit memory of facial identity. The other, located in the amygdala, is concerned with the implicit memory of the appropriate cues that signal emotions expressed by faces. Consistent with this idea, studies using positron emission tomography (PET) and functional magnetic resonance imaging (fMRI) clearly show that recognition of emotional expression in faces involves the amygdala. When subjects were asked to view photographs of fearful or happy faces, the responses in the amygdala, especially in the amygdala of the left hemisphere, were significantly greater to fearful expressions than to happy expressions. Moreover, the response in the left amygdala increases with increasing fearfulness and decreases with increasing happiness (Figure 50-6).
How does the amygdala participate in forming an emotional response to visual stimuli? Appropriate responses to the sight of emotionally charged signals are coded by the inferior temporal cortex. Neurons in the inferior temporal cortex respond to facial features, including the direction of gaze. Lesions in this area impair the ability to discriminate the direction of gaze in other faces. Since the amygdala receives input from the inferior temporal cortex and has strong connections to the autonomic nervous system, it can mediate emotional responses to complex visual stimuli.
As Charles Darwin first pointed out in 1872, fearful, angry, and happy facial expressions are virtually universal and have not only personal but social significance. Indeed, the recognition of facial expressions is essential for successful social behavior in a complex social environment. Thus, the behavioral impairments resulting from damage to the amygdala suggest that the amygdala may be important for social cognition.
 
Figure 50-7 Classical fear conditioning can be demonstrated by pairing a sound with a mild electric shock to the foot of a rat. In one set of trials the rat hears a sound (left panel), which has relatively little effect on the animal's blood pressure or patterns of movement. Next, the same sound is coupled with a foot shock (center). After several pairings the rat's blood pressure rises and the animal freezes; it does not move for an extended period when it hears the sound. The rat has been fear-conditioned. Now, when the sound alone is given, it evokes physiological changes in blood pressure and freezing similar to those evoked by the sound and shock together (right). (From LeDoux 1994.
Learned Emotional Responses Are Processed in the Amygdala

The amygdala is a complex structure, consisting of about 10 distinct nuclei. The sensory inflow for various learned emotional states, particularly fear and anxiety, enters the amygdala by means of a particular set of nuclei: the basolateral complex.


The amygdala mediates both inborn and acquired emotional responses. The best studied example of a learned emotional state is the classical conditioning of fear (Chapter 62). Bilateral lesions of the basolateral complex of the amygdala in experimental animals abolish this learned response to fear. In this form of learning an initially neutral stimulus, such as a sound that does not evoke autonomic responses, is paired with an electric shock to the feet, which produces pain, fear, and autonomic responses. After several pairings the sound itself elicits a fearful reaction, such as freezing in place or changes in heart rate or blood pressure (Figure 50-7).
The sensory information about sound is conveyed to the basolateral complex from two sources: directly and rapidly from the auditory sensory nucleus in the thalamus, and indirectly and more slowly from the primary sensory areas of the cortex. For many types of emotions, particularly fear, information conveyed from the thalamus to the amygdala is especially important because it can initiate short-latency, primitive emotional responses that may be important in situations of immediate danger. This rapidly available information may also prepare the amygdala to receive more highly processed information from cortical centers, which project mainly into the basolateral nuclei but also to the accessory basomedial nuclei (Figure 50-8). Consistent with their role in memory storage, stimulation of either thalamic or cortical pathways produces long-lasting alterations of synaptic efficacy (long-term potentiation; see Chapter 63) in the basolateral complex

Figure 50-8 Some of the pathways involved in the processing of emotional information. Sensory information is transmitted to the thalamus via lemniscal pathways. The auditory input, for example, arrives in the ventral division of the medial geniculate nucleus. Other extralemniscal pathways deliver auditory information to other parts of the thalamus: the medial division of the medial geniculate nucleus and the posterior intralaminar nucleus. The lemniscal pathway of the ventral division of the medial geniculate nucleus projects only to the primary auditory cortex, but the extralemniscal auditory pathways of the medial geniculate nucleus and posterior intralaminar nucleus project to both the primary auditory cortex and auditory association cortex as well as to the basolateral nuclei of the amygdala. These pathways from the thalamus to the amygdala have been implicated in emotional learning. The anterior nucleus (not shown) projects widely to cortical areas and the central nucleus of the amygdala. The output nucleus of the amygdala, the central nucleus, makes extensive connections with brain stem areas involved in the control of emotional responses. It also projects to the nucleus basalis, which projects widely to cortical areas. The cholinergic projections from the nucleus basalis to the cortex have been implicated in cortical arousal. (Adapted from LeDoux 1992.)
This pattern of responses to a once-neutral sound resembles human anxiety states, as we shall see in Chapter 61. For example, subjects presented repeatedly with a neutral sound together with an offensively loud noise soon show an emotional response—sweating hands, dry mouth, and facial perspiration—to the neutral sound alone. In contrast, patients with damage to the amygdala do not learn to fear the neutral sound even though most were consciously aware that the neutral sound and the offensive noise were paired together.
In addition to simple conditioned fear, both experimental animals and people can also acquire fear-potentiated startle. People and experimental animals will startle more powerfully in response to a loud noise when they are frightened than if they are relaxed. For example, once a rat has learned fear by associating a neutral sound with a foot shock, it will startle much more forcefully to a loud noise heard with the conditioned sound (when the animal is fearful) than it would to the same noise in the absence of the conditioned sound (when the animal is relaxed). Bilateral destruction of the amygdala also eliminates this form of learned fear.
Where is the memory for learned fear stored? One possibility is that emotional memories such as fear are directly stored in the amygdala itself since lesioning of  the amygdala abolishes the emotional component of the learned response. Ablation of the amygdala, however, eliminates not only the learned response to fear, but also the innate (unconditioned) response to fear. It eliminates the very ability to express emotion. This leaves open the possibility that emotional memories are not stored in the amygdala directly but are stored in the cingulate and parahippocampal cortices, with which the amygdala is interconnected.


The Amygdala May Be Involved in Both Pleasurable and Fearful Responses to Stimuli

In addition to its role in fear and other negative emotional reactions, the amygdala may also play a role in pleasure or other appetitive, emotional reactions. When a neutral discriminative stimulus such as a tone is paired with a positive reinforcing stimulus such as food, the tone can become associated either with rewarding attributes of the food (its taste) or with nonrewarding attributes (its visual appearance). Lesions of the basolateral nuclei leave intact the learned association between the tone and the nonrewarding aspects of the food, but they disrupt the association of the tone with rewarding attributes of the food. Recall that animals with Klüver-Bucy syndrome frequently take inedible (nonrewarding) objects into their mouths.
Finally, the amygdala is required for a type of learning termed context conditioning, (or place-preference) by which an animal learns to increase its contact with environments in which it has previously encountered stimuli essential for survival and to minimize contact with environments that are aversive or dangerous. The positive preferences for place can be conditioned not only to food or sexual partners but also to drugs, such as stimulants.
Place preference can be used to measure the rewarding properties of stimuli ranging from simple rewards (sweets) to complex ones (sexual partners). The constellation of stimuli that make up the distinctive environment in which a reward is obtained becomes associated with the reward. As a result, these place cues later take on positive values and increase the likelihood that the animal will again seek out this place and maintain contact with it, even in the absence of the primary reward. Presumably, place cues gain positive properties in part by means of classical conditioning (Chapter 62). There is considerable evidence that the amygdala, particularly the basolateral complex, which integrates incoming sensory input, is involved in associating place cues with reward value. Contextual conditioning also involves acquiring and binding together a variety of sensory information about place, a process that requires the hippocampus (Chapter 62).


The Amygdala Mediates Both the Autonomic Expression and the Cognitive Experience of Emotion
The amygdala appears to be involved in mediating both the unconscious emotional state and conscious feeling. Consistent with this dual function of emotion, the amygdala has two projections. Many of the autonomic expressions of emotional states are mediated by the amygdala through its connections to the hypothalamus and the autonomic nervous system. The influence of the amygdala on conscious feeling is mediated by its projections to the cingulate gyrus and prefrontal cortex.

The nuclei of the amygdala are reciprocally connected to the lateral hypothalamus, brain stem, hippocampus, thalamus, and neocortex. The basolateral nucleus of the amygdala receives important afferent information from all sensory modalities and relays this information to the major output region, the central nucleus, both directly and by way of the basolateral and accessory basal nuclei. The central nucleus is reciprocally connected to its target structure by means of two major efferent projections: the stria terminalis and the ventral amygdalofugal pathway (see Figure 50-4B). As one might expect from its dual role, the output of the amygdala influences both the autonomic and cognitive components of emotion. The stria terminalis projects to the hypothalamus as well as to the bed nucleus of the stria terminalis and the nucleus accumbens. The ventral amygdalofugal pathway projects to the brain stem, the dorsal medial nucleus of the thalamus, and the rostral cingulate gyrus of the cortex and the orbitofrontal cortex.
Electrical stimulation of the central nucleus produces increases in heart rate, blood pressure, and respiration via its two output pathways to the lateral hypothalamic and brain stem regions (Figure 50-9). Conversely, lesions of this nucleus block these autonomic changes. The central nucleus also projects directly and indirectly (via the bed nucleus of the stria terminalis) to the paraventricular nucleus of the hypothalamus, which may be important in mediating neuroendocrine responses to fearful and stressful stimuli
The central nucleus also plays an important role in arousal and the conscious perception of emotion. It does this by means of its projections to the association areas of the cortex, especially the rostral cingulate gyrus and the orbitofrontal cortex. Projections from the central nucleus are thought to mediate these aspects of arousal, not only by direct projections to various nuclei (Figure 50-9) but also through indirect projections to the nucleus basalis.
In mice and other animals b-adrenergic mechanisms in the limbic system are known to be involved in the storage of emotional events. Lawrence Cahill, James McGaugh, and co-workers investigated the effect of propranolol, a b-adrenergic receptor blocker, on the long-term memory of an emotionally arousing short story or a closely matched, but more emotionally neutral, story. The b-adrenergic blocker selectively impaired the memory for the emotional story, suggesting that nonspecific effects of the drug on arousal or attention could not account for the result. Furthermore, the drug did not block the subjects' initial emotional reaction to the story when it was first presented, but selectively blocked the subjects' memory of it.


 Figure 50-9 The direct connections between the central nucleus of the amygdala and a variety of hypothalamic and brain stem areas that may be involved in different animal tests of fear and anxiety. ACTH = adrenocorticotropin; CER = conditioned emotional response; EEG = electroencephalographic; N = nucleus. (From Davis 1992.)
The Frontal, Cingulate, and Parahippocampal Cortices Are Involved in Emotion

Electrical stimulation of the orbitofrontal cortex produces many autonomic responses (increases in arterial blood pressure, dilation of the pupils, salivation, and inhibition of gastrointestinal contractions), suggesting that this area is involved in generalized arousal. Lesions of the orbitofrontal cortex reduce the normal aggressiveness and emotional responsiveness of primates, and lesioned animals sometimes fail to show anger when they do not receive expected rewards in a training task. Lesions that include the anterior cingulate cortex also reduce chronic intractable pain, suggesting still another effect of the limbic cortex on emotional behavior.
In 1935 John Fulton and Carlyle Jacobsen first reported that removing the frontal cortex (lobotomy) had a calming effect in chimpanzees. Within a few months of Fulton and Jacobsen's report, Egas Moniz, a Portuguese neuropsychiatrist, performed the first prefrontal lobotomy in humans. In an attempt to treat the emotional impairment that often accompanies severe mental illness, Moniz cut the limbic association connections, thereby isolating the orbital frontal cortex.

The early results of frontal lobotomy appeared favorable; many patients seemed less anxious. However, later, more controlled studies led to abandonment of this procedure, in part because lobotomy was associated with a high incidence of complications, including the development of epilepsy and abnormal personality changes, such as a lack of inhibition or a lack of initiative and drive. In addition, the advent of effective psychotherapeutic drugs made radical surgical intervention unnecessary.
The reciprocal connections between the amygdala and the neocortex could permit learning and experience to be incorporated into the cognitive aspects of emotion. Cortical mechanisms provide a means by which memory and imagination, not just external stimuli, can evoke emotional feelings and they enable us to use emotional information generally in cognitive processing. Cortical structures also provide the means by which conscious thought can suppress reflex emotional responses. Once we know that a “bear” is only a shadow that looks like a bear, the fear subsides. The ventromedial frontal cortex is thought to provide one source of cognitive control of emotional responses, but we still understand relatively little of the role of the forebrain in complex feeling states.

Lesions to the ventral sector of the frontal lobe result in disinhibition of inappropriate behavior in social situations. This lack of restraint has frequently been noted in patients after psychosurgery to the frontal lobes. It was a prominent behavioral feature in the historical case of Phineas Gage, who survived a traumatic lesion to the anterior part of his brain when a metal bolt was blown through his skull in a mining accident. Gage made a remarkable recovery from this horrendous accident, but he was a changed person. He could no longer plan for the future, conduct himself according to the social rules he had followed previously, or decide on a course of action that would be most advantageous to his survival. At his death more than a decade later no autopsy was performed, but fortunately his skull, with the bolt hole, was kept in a museum. Medical detective work by Hannah Damasio using modern skull measurements led to the conclusion that the bolt almost certainly destroyed  the ventromedial aspect of his frontal lobe (See Figure 19-2C).

Rigorous neuropsychological tests have been used on patients with ventromedial frontal lobe damage to evaluate the influence of affective information on behavior. One such test is a “gambling experiment” in which a player sits in front of four decks of cards, labeled A, B, C, and D. The player is given a loan of $2000 (play money looking like the real thing) and is told that the game is about losing as little as possible and trying to make more money. Play consists of turning one card at a time from any of the four decks until the experimenter says “stop.” The player is told that turning every card results in earning more money, but occasionally a card will be turned that results in paying back money to the experimenter. No information is given about the size of the gains or losses or about the cards to be found in the different decks. Only when a card is turned does the player learn its value. No tally of gains and losses is available except in the subject's mind. The undisclosed rules are that A and B cards yield $100 but occasionally require the subject to repay $1250. Cards C and D yield $50 but only require repayment of small sums (less than $100).

Normal people, lured by high rewards, initially play decks A and B, but gradually, usually within 30 of the designated 100 trials of the game, they switch to a preference for decks C and D. Thus normal subjects appear to develop a hunch that decks A and B are more “dangerous” than the others. Patients with frontal lesions behave in quite a different way. After an early general sampling of the card decks they prefer cards from decks A and B and, despite the high penalties and the need to borrow from the bank, they hold to this preference throughout the test. They clearly know which decks are riskier but they continue to behave in this inappropriate way even when retested at a later time.
In patients with either amygdala or frontal lobe damage there is a clear dissociation between autonomic responses to emotive stimuli and cognitive evaluation of those stimuli. Lesions of the amygdala do not impair autonomic responses to aversive stimuli, but they do prevent the subject from learning to associate a particular stimulus with a negative consequence. Patients with frontal lesions have normal galvanomic skin responses (sweating measured electrically) to “startle” stimuli, such as unexpected loud noises or bright lights, indicating a normal autonomic response mechanism. However, when patients with frontal lobe lesions were presented with disturbing images interspersed among a series of slides showing bland scenes or abstract patterns, they failed to show the expected autonomic responses to these emotionally charged stimuli. These patients sometimes commented that they knew they should have been disturbed by certain pictures but found themselves unmoved
Two clinical syndromes dramatically illustrate the dissociation between conscious processing of visual information and unconscious processing of emotional information associated with an image. Patients with prosopagnosia (Chapter 25) cannot consciously identify faces, even those of familiar associates and relatives. Yet they exhibit autonomic responses (eg, skin conductance change) to familiar faces but not to unfamiliar faces. Conversely, patients who suffer from the rare Capgras syndrome can readily recognize familiar faces but apparently do not have emotional responses to them. Remarkably, these patients report that the face shown to them is that of an imposter who looks identical to the person they know.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:23  توسط زهرا ضیا  | 

یک دوره کوتاه و مفید از تست تمام فصل های زیست پیش دانشگاهیی


یک دوره کوتاه و مفید از تست تمام فصل های زیست پیش دانشگاهی

فصل اول – پروتئين سازي

۱-كدام نظريه توسط بيدل و تيتوم ارائه شد ؟

الف) يك ژن – يك آنزيم                            ب) يك ژن – يك پلي پپتيد  

ج) يك ژن – يك زنجيره پلي پپتيدي            د) يك ژن – يك پروتئين  

2 – اگر رمز اسيدهاي آمينه روي مولكول DNA 2 حرفي باشد، براي چند اسيد آمينه رمز خواهيم داشت ؟

الف) 4                    ب) 16                    ج) 20                    د) صفر   

 3 – كدام RNA اطلاعات موجود در DNA هسته را به ريبوزوم حمل مي كند؟

الف)  m RNA         ب) t RNA        ج)r RNA           د) RNA پلي مراز 2  

  4 – كدام گزينه درست است ؟

الف) ريبوزوم ها وظيفه رديف كردن آمينو اسيدها را در هسته به عهده دارند.

ب) RNA پلي مراز براي فعاليت خود از نوكلئوتيدهاي تيمين دار استفاده نمي كند.

ج) رونويسي ژن هاي r RNA به وسيله RNA پلي مراز I ,II صورت مي گيرد.

د) RNA پلي مراز در سلول هاي يوكاريوتي سه نوع و در سلول هاي پروكاريوتي دو نوع است.

 5 – كدام يك ساختار پروتئيني دارد؟

الف) m RNA           ب) راه انداز             ج) DNA          د) RNA پلي مراز  

6- راه انداز و r RNA به ترتيب از چه مونومرهايي تشكيل شده اند؟

الف) نوكلئوتيد – اسيد آمينه                           ب) اسيد آمينه – نوكلئوتيد

ج) نوكلئوتيد – نوكلئوتيد                                 د) اسيدآمينه – اسيد آمينه  

  7 – ژن هاي m RNA و t RNA به ترتيب توسط كدام RNA پلي مراز رونويسي مي شوند؟

الف) I وII                 ب) II‌و I                ج) II و III                د) III و II  

  8- در سلول هاي پروكاريوتي رونويسي در كدام قسمت از سلول انجام مي شود؟

الف) هسته        ب) هستك              ج) ريبوزوم           د) سيتوپلاسم  

9 – در كدام يك بيش از يك نوع RNA پلي مراز وجود دارد؟

الف)‌آنابنا        ب) ريزوبيوم        ج) اشريشيا كلي               د) نوروسپورا

  10 – كليد رمز RNA ناقل ....... نام دارد و از ........نوكلئوتيد تشكيل شده است؟

الف)كدون – 2     ب) كدون - 3       ج) آنتي كدون –2        د) آنتي كدون -3  

   پاسخ به گزينه هاي فصل اول

1

الف

6

ج

2

ب

7

ج

3

الف

8

د

4

ب

9

د

5

د

10

د

فصل دوم – تكنولوژي زيستي

  1 – براي جداسازي ژن از DNA نوتركيب كلون شده چه بايد كرد؟

الف) حرارت دادن و پس افزودن آنزيم ليگاز

ب) اضافه كردن آنزيم ECORI و سپس حرارت دادن

ج) الكترو فورزدژل و سپس افزودن تتراسايكلين به محيط

د) اضافه كردن آنزيم محدود كننده سپس الكتروفورز درژل  

  2 – هر وكتورمورد استفاده براي انتقال ژن خارجي به باكتري داراي چند جايگاه تشخيص آنريم است؟

الف) صفر                ب) يك                    ج) دو                         د) سه  

  3 – DNA نوتركيب از چه بخش هايي تشكيل شده است؟

الف) DNA باكتريوفاژ و پلازميد             ب) ژن خارجي و كروموزوم اصلي باكتري

ج) كروموزوم اصلي باكتري و وكتور       د) ژن خارجي و پلازميد  

  4 – پلازميد TI در گياه توتون موجب ايجاد كدام بيماري مي شود؟

الف) زنگ             ب) خشك شدن               ج) گال                  د) موزائيك  

  5 – ژنوم هسته اي انسان شامل كدام است؟

الف) كروموزوم هاي جنسي X,Y                                  ب) 22 اتوزوم و 2 كروموزوم جنسي

ج) 21 كروموزوم غيرجنسي و 2 كروموزوم جنسي           د) DNA هاي هسته اي و سيتوپلاسمي  

 6 – كلون شدن ژن يعني چه؟

الف) ساخته شدن نسخه هاي يكسان از روي ژن  ب) جداشدن ژن ها از DNA هاي نوتركيب

ج) ساخته شدن نسخه هاي متفاوت از روي ژن     د) ساخته شدن نسخه هاي نوتركيب از روي ژن  

  7 – سلول هاي كلون شده به چه منظورغربال مي شوند؟

الف) جدا كردن سلول هاي مقاوم به آنتي بيوتيك از سلول هاي ميزبان

ب) جدا كردن سلول هاي حاوي وكتور از بقيه ي سلول ها

ج) جدا كردن سلول ها از آنزيم محدود كننده

د) جدا كردن سلول هاي ميزبان از وكتورها  

  8 – در مهندسي ژنتيك براي برقراري پيوند فسفودي استر ميان دو DNA از كدام مولكول استفاده مي شود؟

الف)آنزيم محدود كننده       ب) آنزيم ليگاز       ج) RNA پلي مراز        د) آنتي بيوتيك  

  9 – كدام گزينه در مورد پلازميد نادرست است؟

الف) پلازميدها نوعي مولكول هاي DNA كوچك حلقوي هستند كه در بعضي از باكتري ها وجود دارند

ب) ژن مقاومت در برابر آنتي بيوتيك روي پلازميد مي باشد.

ج) پلازميدها قادر به همانند سازي با كمك كروموزوم هاي اصلي باكتري مي باشند.

د) پلازميدها حاوي ژن هايي هستند كه در كروموزوم اصلي باكتري وجود ندارند.  

10 – براي كدام عمل زير از آنزيم محدود كننده استفاده مي شود؟

الف) غربال كردن                              ب) برقراري پيوند فسفودي استر ميان دو DNA

ج) جدا كردن ژن خارجي از پلازميد      د) جدا كردن دو رشته DNA از هم  

  پاسخ به گزينه هاي فصل دوم

1

د

6

الف

2

ب

7

ب

3

د

8

ب

4

ج

9

ج

5

ب

10

ج

   فصل سوم – پيدايش و گسترش زندگي

  1 – كدام يك از نظريه هاي زير درباره نخستينمراحل پيدايش حيات مي باشد؟

الف) نظريه انتخاب طبيعي       ب) نظريه تكامل      ج) نظريه درون هم زيستي       د) نظريه حباب  

  2 - «در اثر واكنش شيميايي ميان گازهاي موجود در هواي جو اوليه مولكول هاي آلي سازنده حيات پديد آورند» اين نظريه چه نام دارد؟

الف) نظريه حباب         ب) نظريه تكامل      ج) نظريه الگوي سوپ بنيادين     د) نظريه انتخاب طبيعي  

 3 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) غشاي سلول از لحاظ ساختمان به كواسروات ها شباهت دارد.

ب) با تركيب اسيد و پروتئين مي توان كواسروات ها را در آزمايشگاه مدل سازي كرد.

ج) پژوهشگران اعتقاد دارند ميكروسفرها اولين قدم به سمت سازماندهي سلول است.

د)ميكروسفرها از جنس پروتئين هستند و داراي غشاي دو لايه هستند  

  4 – بر طبق تئوري هاي حيات خاستگاه وراثت و خاستگاه متابوليسم كدام است؟

الف) DNA و پروتئين      ب) پروتئين و RNA         ج) RNA, RNA        د) RNA و DNA

5 – احتمالاً نخستين جانداراني كه بر روي زمين به وجود آمدند ..... و ..... بوده اند.

الف) هتروتروف و هوازي    ب) هتروتروف و بي هوازي   ج) اتوتروف و بي هوازي    د) پروكاريوت و هوازي  

6 – كدام گزينه درست است؟

الف) نخستين جانداران تك سلولي روي زمين براي كسب انرژي از مولكول هاي آلي استفاده مي كردند.

ب) سلول هاي هتروتروف قادرند مولكول هاي آلي مورد نيازشان را از تركيب غيرآلي توليد كنند.

ج) همه يوكاريوت ها داراي اندامك هاي درون سلولي و توانايي فتوسنتزهستند

د) پروكاريوت ها جانداران تك سلولي هستند كه فاقد اندامك هاي درون سلولي و غشاي سلولي هستند.  

 7 – بزرگترين جانداران ساكن خشكي در دوره كرتاسه كدام گروه بودند؟

الف) پرندگان         ب) پستانداران         ج) خزندگان          د) دوزيستان

8 – كدام گزينه در مورد ماهي ها نادرست است؟

الف) توانايي بلع و نگه داشتن غذا در دهان ماهي ها را به موفق ترين جانوران دريا تبديل كرد.

ب) ماهي ها بيش از نصف گونه هاي مهره داران را تشكيل مي دهند.

ج) ماهي ها پس از خزندگان و در دوران كرتاسه براي اولين بار به وجود آمدند

د) اولين ماهي ها فاقد آرواره بودند ولي بعد از مدتي تكامل يافته و داراي آرواره شدند  

 9 – از كدام دوره زمين شناسي به عنوان عصر فراواني خزندگان ياد مي شود؟

الف) ژوراسيك            ب) كرتاسه               ج) مزوزوئيك                د) كامبرين  

10 – كدام نظريه درباره منشا ميتوكندري و كلروپلاست مطرح شده است كه امروزه مورد قبول زيست شناسان مي باشد؟

الف) نظريه الگوي سوپ بنيادين    ب) نظريه درون هم زيستي    ج) نظريه تکامل        د) نظريه حباب

پاسخ به گزينه هاي فصل سوم

1

د

6

الف

2

ج

7

ج

3

ب

8

ج

4

ج

9

ب

5

ب

10

ب

 فصل چهارم – تغيير و تحول گونه ها

1 – كلم بروكلي و كلم برگ حاصل چه نوع زادگيري مي باشند؟

الف) زادگيري طبيعي   ب) انتخاب طبيعي   ج) انتخاب مصنوعي    د) سازش

 2 – طبق نظريه داروين فرآيندي كه توسط آن جمعيت ها در پاسخ به محيط خود تغيير مي كنند چه نام دارد؟

الف) سازش     ب) گونه زايي و ناگهاني    ج) انتخاب طبيعي        د) جهش و نوتركيبي  

3 - «براسيكا اولراسه» چگونه جانداري است؟

الف) پروكاريوت – هتروتروف           ب) پروكاريوت – فتو اتو تروف

 ج) يوكاريوت- هتروتروف               د) يوكاريوت – فتواتوتروف   

 4 – شكل زير مربوط به كدام الگوي تغيير است؟

الف) الگوي تعادل نقطه اي                          ب) الگوي تغيير تدريجي

ج) رشد لجستيك جمعيت                        د) الگوي انتخاب طبيعي  

  5 – گوناگوني ژني كدام يك از موارد زير را موجب نمي شود؟

الف) تعديل رشد جمعيت                    ب) انتخاب طبيعي

ج) پيدايش گونه هاي سازگارتر             د) پيدايش فنوتيپ هاي جديد 
 

 6 - «انتخاب طبيعي» كدام يك از موارد زير را موجب نمي شود؟

الف) تغيير فراواني آلل ها                        ب) سازش با محيط

ج) تغيير در فراواني نسبي صفات              د) پيدايش صفات جديد  

  7 – «ملانيني شدن صنعتي» را مي توان نمونه اي از .... به شمار آورد.

الف) تعادل نقطه اي       ب) انتخاب طبيعي       ج) جهش ژني و نوتركيبي        د) زادگيري انتخابي  

  8 – كراسينگ اور به چه معناست؟

الف) مبادله قطعات بين كروموزوم هاي ناهمتا هنگام ميوز

ب)مبادله قطعات بين كروموزوم هاي همتا هنگام ميوز

ج) جهش كروموزومي و ژني هنگام ميتوز

د) جهش ژني هنگام ميتوز  

  9 – كدام گزينه درست است؟

الف) بال پروانه و بال گنجشك همولوگ هستند ولي همكار نيستند

ب) حفره گلويي قورباغه و ماهي غيرهمولوگ و همكاري هستند

ج) لگن وال و لگن انسان همكار و وستيجيال هستند

د) بال خفاش و لگن سوسمار از اندام هاي وستيجيال مي باشند  

10 – كدام يك اندام وستيجال مي باشد؟

الف) بال كبوتر          ب) بال خفاش          ج) لگن سوسمار           د) دست تمساح  

  پاسخ به گزينه هاي فصل چهارم

1

ج

6

د

2

ج

7

ب

3

د

8

ب

4

الف

9

ج

5

الف

10

ج

   فصل پنجم – ژنتيك جمعيت

1 – اگر فراواني الل هموفيلي در يك جمعيت انساني 20 درصد باشد، چند درصد از زنان، سالم و هتروزيگوس مي باشند؟

الف) 2                      ب) 16                     ج) 32                د) 80  

 2- كدام يك از بيماري هاي زير اتوزومي مغلوب است؟

 الف) ديستروفي دوشن      ب) هموفيلي       ج) كم خوني داسي شكل           د) هانتينگتون  

  3 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) رانش ژن مي تواند باعث افزايش تنوع جمعيت ها شود.

ب) درون آميزي فراواني نسبي الل ها را تغيير نمي دهد ولي سبب افزايش فراواني افراد خالص مي شود.

ج) شارش ژن سبب كاهش تفاوت بين جمعيت ها مي شود

د) شارش ژن در جمعيت هاي مختلف نتايج متفاوتي را به وجود مي آورد.  

 4 – جهت تغيير گونه ها توسط كدام عامل تعيين مي شود؟

الف) شارش ژن        ب) رانش ژن         ج) درون آميزي                       د) انتخاب طبيعي  


 5 – اگر در يك جمعيت 1000 نفري ، 90 نفر به بيماري تالاسمي مبتلا باشند، فراواني ژن سالم در اين جمعيت چند درصد است؟

الف)                30 ب) 50                         ج) 70                 د) 90  

 6 – هر گاه فراواني الل تالاسمي در جمعيتي با تعادل هاردي – واينبرگ برابر با0.2باشد، فراواني زنان مبتلا به تالاسمي ميتوز چقدر خواهد بود؟

الف) 0.10                 ب) 0.16                 ج)0.21                 د)0.98  


 7 – در يك جمعيت در حال تعادل گل ميموني 35 درصد آن ها رنگ صورتي دارند. همه گل هاي صورتي را جدا مي كنيم. حال اگر بين گروه جدا شده آميزش تصادفي انجام شود فراواني نسبي گل هاي صورتي در نسل اول چند درصد است؟

الف)12.5                       ب) 25                   ج) 50                    د)65  

 8 – فراواني ژنوتيپي يك جمعيت نخود فرنگي به صورت 0.25AA + 0.5Aa + 0.25aa مي باشد. پس از دو نسل خود لقاحي فراواني الل غالب چقدر خواهد بود؟

الف) 12.5%                 ب)25%                 ج)50%                 د)75%

  9 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) وجود فسيل زنده نشاندهنده انتخاب پايدار كننده مي باشد.

ب) انتخاب پايدار كننده يكي از الگوهاي انتخاب طبيعي است كه در جهت حفظ وضع موجود عمل مي كند.

ج) انتخاب گسلنده فنوتيپ هاي حدواسط را بر فنوتيپ هاي آستانه اي ترجيح مي دهد

د) انتخاب جهت دار در محيط متغير و انتخاب گسلنده در محيط ناهمگن روي مي دهد.  

  10 – انتخاب مصنوعي را جزء كدام نوع از عوامل دگرگوني مي توان به شمار آورد؟

الف) انتخاب جهت دار         ب) انتخاب پايدار كننده     ج) انتخاب گسلنده          د) سازش  


  پاسخ به گزينه هاي فصل پنجم

1

ج

6

ب

2

ج

7

ج

3

الف

8

ج

4

د

9

ج

5

ج

10

الف

  فصل ششم – پويايي جمعيت ها و جوامع زيستي

 1 – اگر جمعيت يك گله فيل 200 نفر باشد در طول يك سال 4 مرگ و 12 تولد روي دهد، آهنگ افزايش ذاتي اين جمعيت چقدر است؟

الف) 0.04                 ب)0.4                       ج) 0.08                    د)0.12


 2 – اگر جمعيت يك گله بز كوهي 100 نفر باشد و در طول يك سال 8 مرگ و 2 تولد روي دهد، آهنگ افزايش ذاتي اين جمعيت چقدر است؟

الف) 0.6                  ب)0.06                    ج) 0.06-                    د) 0.1-

 3 – بين مورچه و شته چه نوع رابطه ي زيستي وجود دارد؟

الف) هم ياري                ب) هم سفرگي                 ج) صيادي                 د) انگلي  

 4 – بين كدام دو گونه ي زير رابطه ي هم سفرگي وجود دارد؟

الف) ريزوبيوم و لوبيا                                         ب) مورچه و شته
ج) نوزاد پروانه كلم – گياهان تيره شب بو            د) دلقك ماهي و شقايق دريايي

 5 – هم آهنگي تكاملي بين گونه هايي كه دريك اكوسيستم زندگي مي كنند و با هم ارتباط نزديك دارند.... ناميده مي شود.

الف) هم ياري      ب) كنام بنيادي       ج) كنام واقعي       د) تكامل همراه  

  6 – رابطه صيادي بين كدام دو گونه زير وجود دارد؟

الف) شته و مورچه                                   ب ) ستاره دريايي و صدف باريك       

ج) دلقك ماهي و شقايق دريايي                  د) ريزوبيوم و گياه سويا  

7 – هر چه تراكم جانداران در محيط بيش تر باشد، آهنگ رشد .... و توان توليدمثلي ......خواهد بود.

الف) بيش تر – بيش تر       ب) بيش تر – كمتر    ج) كمتر – بيشتر                  د) كمتر – كمتر  

 8 – تراكم جمعيت به چه معناست ؟

الف) مجموع افرادي از يك گونه در يك زمان و در يك مكان زندگي مي كنند.

ب) گروهي از گونه هاي مختلف كه در يك زمان معين در يك مكان زندگي مي كنند.

ج) گروهي از افراد كه در يك زمان و در يك مكان خاص زندگي مي كنند.

د) تعداد افراد يك گونه كه در يك زمان مشخص در يك واحد سطح يا حجم زندگي مي كنند.  

  9 – كدام گزينه در مورد جمعيت هاي فرصت طلب نادرست است؟

الف) جمعيت هاي فرصت طلب بيشتر در محيط هاي متغير و غيرقابل پيش بيني ديده مي شوند.

ب)تعداد زياد زاده ها و اندازه كوچك زاده ها از مشخصه هاي جمعيت هاي فرصت طلب است.

ج) آهنگ رشد جمعيت هاي فرصت طلب از الگوي رشد لجستيك پيروي مي كند.

د) در جمعيت هاي فرصت طلب مرگ و مير معمولاً مستقل از تراكم مي باشد.  

10 – كوچك بودن اندازه يك جمعيت كدام يك از شرايط زير را به دنبال خواهد داشت؟

الف) كاهش آهنگ مرگ و مير                       ب) كاهش درون آميزي

ج) افزايش همانندي ژني                                د) افزايش توان بقاي جمعيت  

  پاسخ به گزينه هاي فصل ششم

1

الف

6

ب

2

ج

7

د

3

الف

8

د

4

د

9

ج

5

 

د

10

ج

   فصل هفتم – رفتار شناسي

1 – در آموزش حركات نمايشي به جانوران سيرك، كدام نوع يادگيري نقش اصلي را دارد؟

الف) شرطي شدن كلاسيك        ب) حل مسئله         ج) عادي شدن             د) آزمون و خطا  

2 – در كدام نوع يادگيري جانور مي آموزد كه به محرك هاي دائمي كه هيچ سود و زياني براي او ندارد، پاسخ ندهد؟

الف) شرطي شدن كلاسيك     ب) شرطي شدن فعال       ج) نقش پذيري            د) عادي شدن  

 3 – نخستي ها بيشتر از چه طريق با هم ارتباط برقرار مي كنند؟

الف) صورت        ب) بو            ج) فرمون              د) تعيين قلمرو  

 4 – كداميك صفت چشمگيري نمي باشد؟

الف) انشعابات بيشتر شاخ در گوزن نر       ب) تعيين قلمرو در چيتاي نر   

 ج) شاخ در قوچ نر                                   د) يال در شير نر  

 5 – روش يادگيري «حل مسئله» در كدام يك از جانداران زير ديده نمي شود؟

الف) آدمي             ب) لمور              ج) قورباغه                د) ميمون  

 6 – ساده ترين نوع يادگيري در جانوران كدام است؟

الف) آزمون و خطا       ب) شرطي شدن كلاسيك       ج) عادي شدن                 د) حل مسئله  

 7 – ترشح بزاق سگ در برابر غذا و راه افتادن جوجه غازها به دنبال اولين شيء متحرك بعد از بيرون آمدن از تخم را چگونه رفتاري مي دانيد؟

الف) عادي شدن – ژنتيكي                    ب) شرطي شدن كلاسيك – غريزي

ج) غريزي – نقش پذيري                         د) شرطي شدن كلاسيك – شرطي شدن فعال  

8 – در يادگيري از نوع شرطي شدن كلاسيك چه نوع تغيير رفتاري از سوي جاندار ديده مي شود؟

الف)‌عدم پاسخ به محرك دائمي                    ب)پاسخ به محرك دائمي

ج) عدم پاسخ به محرك بي اثر                       د) پاسخ به محرك بي اثر  

 9 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) الگوي آواز خواندن پرندگان بر اساس اطلاعات ژني و يادگيري است.

ب) پروانه هاي شب پرواز از خود موادي به نام فرومون ترشح مي كنند كه سبب جلب جنس مخالف از راه دور مي شود.

ج) براي قورباغه نر، انجام حركات ويژه و حالت بدن ، در فصل توليد مثل بهترين راه جلب جنس مخالف است.

د) داشتن شاخ هايي بلند با انشعاب هاي زياد در گوزن هاي نر يك صفت چشمگير مي باشد.  

10 – كدام يك از موارد زير را مي توان شيوهي ساده تري براي برقراري ارتباط دانست؟

الف) ترشح فرومون توسط پروانه هاي شب پرواز                ب) ايجاد صداهاي بلند توسط قورباغه

ج) مبارزه سگ هاي نر براي دست يافتن به جنس ماده    د) ايجاد علائم صوتي توسط انسان  

 پاسخ به گزينه هاي فصل هفتم

1

د

6

ج

2

د

7

ج

3

الف

8

د

4

ب

9

ب

5

ج

10

الف

  فصل هشتم – شارش انرژي در جهان

1 – اكسيژني كه در فرآيند فتوسنتز از گياه دفع مي شود ناشي از .... فتوسنتر است.

 الف) تجزيه آب در مرحله 1                      ب) تجزيه گلوكز در مرحله 1

ج) تجزيه گلوكز در مرحله 2                       د) واكنش آب و گلوكز در مرحله 2   

 2 – كدام يك از موارد زير از محصولات فرآيند فتوسنتز نمي باشد؟

الف) آب          ب) كربن دي اكسيد            ج) گلوكز                د) گاز اكسيژن  

3 – كاروتينوئيدها به ترتيب كدام نورها را بيش تر جذب و منعكس مي كنند؟

الف) سبز و آبي – زرد و نارنجي                     ب) سبز و زرد – قرمز و نارنجي

ج) غشاي ميتوكندري                                   د) آبي و نارنجي – زرد و قرمز  

 4 – واكنش هاي مرحله نوري فتوسنتز در كدام قسمت انجام مي شوند؟

الف) فضاي داخل تيلاكوئيد        ب) غشاي تيلاكوئيد        ج) غشاي ميتوكندري        د) استروما  

5 – حاصل مرحله تاريكي فتوسنتز كدام است؟

الف) ATP                    ب) NADPH                ج) قند سه كربني                      د) استروما  

6 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) سرعت فتوسنتز با افزايش شدت نور، تا حدي كه همه انگيزه ها مورد استفاده قرار گيرند، زياد مي شود.

ب) سطح بهينه ي فتوسنتز هر گياه به شدت نور، تراكم دي اكسيدكربن و دما بستگي دارد.

ج) افزايش تراكم گازدي اكسيد كربن همواره باعث افزايش سرعت فتوسنتز مي شود.

د) سرعت فتوسنتز براي هر گياه دردامنه خاصي از دماهاي محيطي، بيشتر است.  

7 – چرخه كالوين مربوط به كدام مرحله از فتوسنتز است و در كدام قسمت انجام مي گيرد؟

الف) مرحله 2 – كلروپلاست                        ب) مرحله 2 – ميتوكندري

ج) مرحله 3 – سيتوپلاسم                         د) مرحله 3 – كلروپلاست  

 8 – افزايش بيش از حد كدام مورد مي تواند سرعت فتوسنتز را كاهش دهد؟

الف) رطوبت               ب) دي اكسيد كربن          ج) دما                  د) شدت نور

 9- به ازاي هر مولكول اسيد پيروويك در مرحله دوم تنفس سلولي چند مولكول ATP و چند مولكول NADH توليد مي شود؟

 الف) 1و2                    ب) 1و4                        ج)2و4                د)1و1  

10 – به ازاي هر مولكول گاز در تنفس هوازي چند ATP به طور خالص توليد مي شود؟

الف)  2           ب)   34             ج) 38               د) 72  

   پاسخ به گزينه هاي فصل هشتم

1

الف

6

ج

2

ب

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

ب

5

ج

10

ج

  فصل نهم – ويروس ها و باكتري ها

 1 – كدام يك از ويروس هاي زير از انواع DNA دار است؟

الف) HIV            ب) TMV    ج) ويروس آبله مرغان      د) ويروس هاري  
 

2- كدام ويروس از طريق شكاف هاي كوچكي كه در ديواره سلولي ايجاد شده است، به سلول وارد مي شود؟

الف) ويروس زگيل           ب) ويروس آنفلوآنزا         ج) باكتريوفاژ       د) TMV  

 3 – كدام دو ويروس زير از طريق آندوسيتوز به سلول وارد مي شوند؟

الف) ويروس آنفلوآنزا و ويروس زگيل             ب) HIV و TMV

ج) ويروس تبخال و با كتريوفاژ                     د) آدنو ويروس و باكتريوفاژ  

 4 – عامل كدام بيماري زير، ذرات عفوني با ساختار پروتئيني است؟

الف) سل             ب) جنون گاوي              ج) هاري         د) كچلي  

5 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) پيلي به باكتري كمك مي كند كه به سطوح مخلف بچسبد و ماده ژنتيك خود را طي فرآيند هم يوني مبادله كند.

ب) تاژك باكتري نسبت به پيلي ضخيم تر و بلندتر است و با حركات خود باكتري را به جلو مي راند.

ج) باكتري ها پروكاريوت اند و فاقد هسته سازمان يافته مي باشند.

د) باكتري ها را بر اساس نوع ديواره سلولي به دو گروه گرم منفي و گرم مثبت تقسيم مي كنند.  

 6 – كدام يك از گروه آركي باكتري ها نمي باشد؟

الف) متانوژن            ب) نيتروزموناس         ج) هالوفيل        د) ترموفيل  

  7 – كدام يك به ترتيب در تثبيت نيتروژن جو و در شوره گذاري نقش دارند؟

الف) ريزوبيوم – كلاميدوموناس                  ب) ريزوبيوم – آنابنا

ج) نيتروزموناس – نيتروباكتر                    د) آنابنا – نيتروزوموناس  

 8 – محل تقسيم يا تكثير كدام عامل بيماري زا نادرست مي باشد؟

الف) مايكوباكتريوم توبركلوسيز در شش              ب) كلورينه باكتريوم ديفتريا در گلو

ج)كلستريديوم بوتولينم در كبد                       د) پروپيوني باكتريوم آكنس در غده هاي چربي پوست  

 9 – باكتري هاي شيميو اتوتروف از چه لحاظ در كشاورزي اهميت دارند؟

الف) تثبيت نيتروژن       ب) توليد گاز اكسيژن    ج) تجزيه بقاياي پيكر گياهان        د) شوره گذاري 
 

10 – كداميك از باكتري هاي زير فتوسنتز كننده است و از تركيبات آلي مانند اسيدها و كربوهيدراتها به عنوان منبع الكترون استفاده مي كند؟

الف) باكتري هاي گوگردي سبز            ب) سيانو باكتري ها 

  ج) متانوژن ها                              د) باكتري هاي غيرگوگردي ارغواني  

   پاسخ به گزينه هاي فصل نهم

1

ج

6

ب

2

د

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

د

5

ب

10

د

  فصل دهم – آغازيان

1 – كداميك از آغازيان زير داراي چرخه ي زندگي تناوب نسل است؟

الف) كلاميدوموناس        ب) پلاسموديوم         ج) اسپيروژير               د) كلپ  

 2 – كدام يك از موارد زير در مورد آميب نادرست است؟

الف) با كمك پاهاي كاذب حركت مي كند                      ب) هتروتروف و فاقد ديواره سلولي است

ج) به روش هاي جنسي و غيرجنسي توليد مثل مي كند   د)تك سلولي و يوكاريوت مي باشد  

 3 – كدام يك از موارد زير در مود دياتوم ها نادرست است؟

الف) تك سلولي و فتواتروف اند   

ب) داراي ديواره سلولي سيليسي و دو قسمتي مي باشند

ج)‌داراي تقارن شعاعي و تقارن دو طرفي هستند   

د) هاپلوئيد هستند و معمولاً توليد مثل غيرجنسي دارند  

4 – كدام شاخه از آغازيان به ترتيب در تشكيل سنگ هاي آهكي و سنگ هاي سيليسي شركت دارند؟

الف) روزن داران - دياتوم ها                            ب) دياتوم ها – روزن داران

ج) جلبك ها – آميب ها                                     د) آميب ها – جلبك ها  

  5 – كدام يك از ويژگي هاي زير مربوط به اسپيروژير نيست؟

الف) با روش هم جوشي توليد مثل جنسي انجام مي دهد

ب) سلول زيگوت هاپلوئيد و رشته هاي ديپلوئيد تشكيل مي دهد

ج) داراي كلروپلاست نواري شكل است

د) يوكاريوت و داراي سلول هاي هسته دار است  

 6 – كدام گزينه در مورد اوگلنا نادرست است؟

الف)‌در آب هاي شيرين زندگي مي كند

ب) بر حسب گونه از يك تا هزاران تاژك دارد

ج) به روش غيرجنسي و از طريق تقسيم ميتوز توليد مثل مي كند

د) اندام حساس به نوري به نام لكه چشمي دارد  

 7- لكه چشمي اوگلنا در كجا قرار دارد؟

الف) كنار تاژك بلند                                ب) كنار تاژك كوتاه

ج) نقطه مقابل تاژك بلند                        د) نقطه مقابل تاژك كوتاه  

8 – پشه ي آلوده به مالاريا، هنگام نيش زدن فرد سالم، كدام شكل از پلاسموديوم را وارد بدن انسان مي كند؟

الف) گامت          ب) زيگوت      ج) مروزوئيت      د) اسپوروزوئيت  

 9 – كدام يك از بيماري هاي زير به وسيله آغازيان ايجاد نمي شود؟

الف)‌مالاريا          ب) اسهال خوني آميبي               ج) تبخال             د) توكسوپلاسموز  

 10 – كدام گزينه نادرست است؟

الف) اوگلنا و پارامسي هر دو داراي واكوئل ضربان دار هستند.

ب) هاگ داران غيرمتحرك، تك سلولي و انگل هستند و توانايي ايجاد كلني دارند.

ج) مالاريا به وسيله گروهي از آغازيان به نام هاگ داران ايجاد مي شود.

د) كپك مخاطي پلاسموديومي داراي هسته هاي متعدد ديپلوئيد است كه به وسيله ديواره سلولي از هم جدا نشده اند.  

   پاسخ به گزينه هاي فصل دهم

1

د

6

ب

2

ج

7

الف

3

د

8

د

4

الف

9

ج

5

ب

10

ب

 فصل يازدهم – قارچ ها

 1 – ماده اصلي ديواره سلولي كداميك از جنس كتين است؟

الف) پارامسي         ب) پني سيليوم               ج) روزن داران              د) دياتوم  

 2 – كدام گروه از قارچ ها سبب بيماريهاي پوستي مي شوند؟

الف) دئوتروميست ها      ب) بازيديوميست ها        ج) آسكوميست ها       د) زيگوميست ها   

 3 – به ترتيب ساختار توليد مثل جنسي در كپك سياه نان و قارچ فنجاني چه ناميده مي شود؟

الف) زيگوسپورانژ – آسك              ب) آسك – بازيديوم    

 ج) ميسليوم – بازيديوم              د) زيگوسپورانژ – ميسليوم  


  4 – كدام گزينه در مورد گلسنگ نادرست است؟

الف) گلسنگ ها به تغييرات شيميايي محيط بسيار حساس هستند

ب) در بيش تر گلسنگ ها جزء قارچي يك بازيديوميست است.

ج) گلسنگ قادر است نيتروژن را تثبيت كنند

د) گلسنگ حاصل همزيستي بين يك قارچ و يك فتوسنتز كننده است.  

5 – نخينه هايي كه توسط آن ها كپك سياه نان به درون نان نفوذ مي كند چه نام دارند؟

الف)‌ميسليوم              ب) آسك         ج) ريزوئيد          د) استولون  

6 – كدام قارچ فاقد نخينه است؟

الف) ريزوپوس استولونيفر         ب) قارچ ژله اي       ج) آمانيتا موسكاريا                 د) مخمر نان  

 7 – كانديدا آلبيكنز نوعي ...... است كه باعث بيماري .......مي شود.

الف) قارچ چتري – مسموميت             ب) دئوتروميست – پوستي بين انگشتان پا

ج) دئوتروميست – كچلي                     د) مخمر – برفك دهان  

  8 – در نخينه كدام يك از قارچ هاي زير سيتوپلاسم آزادانه جريان دارد؟

الف) بوزك        ب) زنگ غلات         ج) كپك سياه نان          د) قارچ فنجاني  

 9 – در كدام نوع از قارچ هاي زير ساختار توليد مثل جنسي تشكيل مي شود؟

الف) آسپرژيلوس          ب) زنگ گندم    ج) شني سيليوم              د) قارچ بيماري هاي پوستي  

10 – كدام قارچ ها بيشتر به روش جنسي و كدام قارچ ها بيشتر به روش غيرجنسي توليد مثل مي كنند؟

الف) زيگوميست ها و آسكوميست ها – بازيديوميست ها

ب) زيگوميست ها و بازيديوميست ها – آسكوميست ها

ج) بازيديوميست ها – آسكوميست ها و زيگوميست ها

د) بازيديوميست ها و آسكوميست ها – زيگو ميست ها  

   پاسخ به گزينه هاي فصل يازدهم

1

ب

6

د

2

الف

7

د

3

الف

8

ج

4

ب

9

ب

5

ج

10

الف


برچسب‌ها: یک دوره کوتاه و مفید از تست تمام فصل های زیست پیش
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۲ساعت 18:39  توسط زهرا ضیا  | 

تصاویر کتب زیست شناسی1- برای دریافت تصاویر کتاب علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان اینجا کلیک نمایید.

2-برای دریافت تصاویر کتاب زیست شناسی وبهداشت (1) اینجا کلیک نمایید.

3-برای دریافت تصاویر کتاب زیست شناسی وآزمایشگاه(2)اینجا کلیک نمایید.

4-برای دریافت تصاویر کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی(1) اینجا کلیک نمایید.

5-برای دریافت تصاویر کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی(2) اینجا کلیک نمایید.


برچسب‌ها: تصاویر کتب زیست شناسی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۲ساعت 18:34  توسط زهرا ضیا  | 

ناگفته ها


خطــا از مـن اسـت می دانمـ . 

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امـ 
“ ایــاک نــعبد ” 

امـا بـــه دیـگران هـمـ دلـسپــرده امـ 

از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امــ 
” ایــاکَ نستَعيـن "

امــا بــه ديگران همــ تـكيــه كــرده امـ 

امـا رهایـمــ نـکـن 


بیـش از هـمـیشــه دلـتـنگمــ 
بـــه انـدازه ی تـمامــ روزهـای نـبودنـمــ ...

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۲ساعت 22:9  توسط زهرا ضیا  | 

آدرس بارم بندی زیست شناسی

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ساعت 13:13  توسط زهرا ضیا  | 

سوالات فصل به فصل زیست و آز1

فصل ۲

 

 

1-ماده ایی که با عث تجزیه ساکارز می شود چه  ما هیتی داردو محصول عمل آن چیست؟

 2-قندهای زیر را براساس جرم مولکولی مرتب کنید :

    فروکتوز   -لاکتو ز –نشاسته – ریبوز – ساکارز 

 3-منومر گلیکوژن و همو گلوبین را بنویسید  .

 4- منظور از هیدروژنه کردن چیسیت؟

 5- چگونه میتوان فعالیت آنزیم ها را کم یا زیاد کرد ؟

 6-کدام آنزیمهای بدن انسان در محیط اسیدی فعال اند؟

 7-کدام آنزیم در بدن انسان ساخته نمی شود اما در بدن بعضی از جانداران وجود دارد ؟

    8-ویتامین هاومواد معدنی چگونه باعث افزایش سرعت انجام واکنشهای آنزیمی می شوند ؟

 9- الف)پروتیین ها از چه نظر با هم متفاوت هستند ؟

 ب)اسیدهای آمینه چه تفاوتی با یگدیگر دارند ؟

  10-گوناگونی موجوددرعالم جانداران به گوناگونی کدام مولکول های زیستی مربوط می شود؟                                                                                                                   

 11-گالاکتوز محصول عمل کدام آنزیم است ؟    (ساکا راز   -لاکتاز  )

 12-از تجزیه ی کدام مورد ،گالاکتوز حاصل می شود ؟   (قند شیر   -  قند خون  )

 13-دریک تری گلیسرید وجود پیوند دوگانه باعث کدام ویژگی میشود؟(جامدبودن– سیالیت)

 14-الف)نام پلی ساکارید ذخیره ای در گیاهان را بنویسید .

 ب)رشته های موجود در رباط جزو کدام دسته از پرو تیین ها هستند.

 15-پلی مریزاسیون نوکلئو تید ها چگونه واکنشی است؟

 16-دو اسید آمینه توسط کدام نوع  پیوند به هم متصل می شوند ؟

 17-پیوند های پر انرژی ATP در کدام بخش آن وجود دارند ؟

 18-قند ذخیره ای کبد........است و این ماده در گروه ......... قرار دارد .

 19-باز آلی موجود در ساختار ATP  ......نام دارد.

 20-از آنزیم .......در زدودن مو از روی پوست استفاده می کنند .

 21-پراکسیدهیدروژن در...... تولیدمی شودوتحت اثرآن.......تجزیه شده تبدیل به...و....می شود .

 22-درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید .

  الف)آرسنیک جا یگاه فعال آنزیم را تغییر میدهد

 ب)بیشتر آنزیم های بدن انسان در PH قلیایی فعال هستند

 ج)کوتین از پروتیین های ساختاری است که در مو وناخن وجود دارد

 د) در طول انجام یک واکنش شکل جایگاه فعال آنزیم دائم تغییر می کند .

 ه) قابلیت انحلال موم کمتر از فسفو لیپید است

 و)تجزیه ی پلی مر یک واکنش انرژی زا است.

 

ر)دو منوساکارید گلوکز وفروکتوز با سنتز آبدهی مولکول ساکارز را ایجاد میکنند .

 

23-چرا روغن زیتون مایع است چگونه میتوان آن را جامد کرد؟

 

  24-   مصرف کدام دسته چربی ها کم خطر تر است چرا ؟

 

25-ریبوز جزو کدام دسته از هیدرات های کربن است وچه نقشی دارد؟  

 

26-گیاهان چگونه انرژی موردنیاز خودرا تأ مین می کنند؟

 

27-یک پلی مر غیرزیستی را با نام منومر آن بنویسید .

 

28-از ویژگی آنزیم ها به دو مورد اشاره کنید .

 

29-بیشترین ترکیب آلی در طبیعت چیست؟

 

ب)مونوساکارید های سازنده ی قند شیر رابنویسید

 

30-نحوه ی تولید ومصرف ATP در سلول را بنویسید .

 

31-در یک زنجیره ی پپتیدی که از 20 آمینو اسید تشکیل  یافته چند پیوند پپتیدی

 

تشکیل میشود وچند مولکول آب تولید می شود؟

۳۲-یک پلی پپتید چگونه تشکیل می شود؟

 

                          فصل ۳

 

1)چگونه میتوانیدبزرگنمایی یک میکروسکوپ را به دست آورید ؟

 

2-در سلول جانوری کدام یک از اندامکهای غشا ء دار زیر وجود دارد؟

 

میتوکندری –لیزوزوم –کلروپلاست –شبکه آندوپلاسمی –ریبوزوم )

 

 

3-چه زمانی در یک سلول پدیده ی پلاسمولیز اتفاق می افتد؟

 

4-علت عبور مولکول های آب از سدی به نام غشای پلاسمایی چیست؟

 

5-دانه های روی شبکه ی آندوپلاسمی زبر چه نقشی دارند؟

 

6-تعداداجسام گلژی در چه سلولهایی بیشتر است وتعدادآن در سلول بستگی به

 

چه عاملی دارد؟

 

7-فرآیند غشا سازی در شبکه آندوپلاسمی  زبر را بنویسید .

 

8-اگر اندازه طول نمونه ای4 /.میلی لیتر باشد و بزرگنمایی عدسی شئ و چشمی میکروسکوپ به ترتیب x10 و     x50 باشد طول تصویر این نمونه چقدر

 

خواهد بود؟

9-ضخیم بودن دیواره ی سلولی در گیاهان به دلیل وجود کدام لایه است ؟                          

 

10- برای  تولید آنزیم های تجزیه کننده  به کدام اندامک  سلولی نیاز است ؟

 

11-آیا با  تغییر شرایط محیطی مثل نور ،پلاست ها ی سلولهای گیاهی  می

 

توانند به یکدیگر تبدیل شوند؟

 

12-این واکنش در کدام اندامک سلولی انجام می شود؟

                              

H202 ----------à 2 H20 +02                                                         2

 

13-یک پلی پپتید ساخته شده برای تبدیل به گلیکو پروتیین  ابتدا وارد کدام اندامک می شود؟

 

14-حفظ غلظت  محیط درونی سلول در آغازیان آب شیرین به کمک کدام اندامک انجام می شود؟

 

15-آنزیم های لازم برای ساختن ATP در کدام قسمت میتو کندری قرار دارند؟

 

16-نقش مو لکولهای پذیرنده در غشای سلول را بنویسید

 

17-بیشترین تعداد مولکول های غشای سلول ......است.

 

18-ساختارگلژی با شبکه آندو پلاسمی صاف را مقایسه کنید

 

19-داروی مانند اریترو مایسین با چه مکانیسمی باعث مرگ باکتری می شود؟

 

20-اهمیت تور ژسانس در سلولهای گیاهی چیست؟

 

21-ریبوزوم موجود در سلول موش را با ریبوزوم یک سلول باکتری مقایسه کنید .

 

22- با طرحی ساده فرآیند آندو سیتوز را نشان دهید.

 

23-اگر یک سلول جانوری در محیط رقیق تر از خودش قرار بگیرد چه اتفاقی میافتد؟ 

 

 24-ساختار میتوکندری با کلروپلاست را مقایسه کنید 

 

25-درانجام هر یک از اعمال زیر کدام اندامک سلولی نقش دارد؟                                 

 

الف)حفظ محیط درونی سلول پارمسی     ب)ذخیره یون کلسیم در سلول ماهیچه ای 

 

26-نقش کریستا در میتوکندری و صفحه ی چرخان در میکروسکوپ چیست؟

 

27-انواع واکوئل را نام ببرید

 

28-از راههای انتقال مواددر سلول کدام یک بدون صرف انر ژی است؟

 

29-کروماتین چیست وچگونه کروموزوم را بوجود می آورد؟

 

30-مشخصه سلول های یوکاریوت وپروکاریوت را بنویسید .

 

31-کدام یک از اندامک های زیر ریبوزوم یافت نمی شود؟

 

هسته –میتوکندری –کلروپلاست –شبکه آندوپلاسمی

 

32-پاسخ کوتاه دهید :

 

الف) جنس اسکلت هسته ای چیست؟

 

ب)ساختار ریبوزوم تشکیل شده از ........

 

ج) کلروپلاست در خزه چه مشخصه ای دارد؟

 

33-جاهای خالی را  با باسخ مناسب پر کنید :

 

الف)بسیاری از آنزیم های لازم برای فرآیند های متابولیسمی سلول  درون ......جای دارند

 

ب)پادتن ها مولکولهای پروتیینی هستند که توسط .....ساخته می شوند .

 

ج)اندامک .....در نمو جنینی نقش حیاتی دارد.

 

ج)هرچه غلظت محلولی بیشتر باشد فشاراسمزی آن .....است.

 

د)در سلول های گیاهی مواد غذایی در ....تولید و در .........برای آزادکردن انرژی تجزیه  می شوند .

 

34-در کدامیک از مناطق زیر پروتیین سازی انجام نمی شود ؟(مشخص کنید)

 

میتوکندری---هسته ---کلروپلاست ----سیتوپلاسم

 

35-وجود ........در میتوکندری و........در کلروپلاست باعث بالا رفتن توانایی کاری و

 

بازدهی بهتر هر کدام از این اندامک ها شده است.

 

36-آنزیم های لازم برای ساختن ATPدر کدام قسمت میتو کندری قرار دارند؟

 

37-جذب انرژی خورشید در کدام قسمت کلروپلاست انجام می شود ؟

 

38-در آغازیان آب شیرین حفظ محیط درونی سلول به کمک کدام اندامک انجام می شود؟

38-فرآورده های دفعی حاصل از متابولیسم در سلول های گیاهی ، در کدام

 

اندامک جمع می شود ؟

 

39-درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

 

الف)گاز های تنفسی از طریق انتشار بین سلول و محیط مبادله میشوند                      

 

 ب) در انتشار تسهیل شده مولکول های مواد از محیط پر تراکم به محیطکم تراکم می روند.

 

40-فسفو لیپید ها در کدام اندامک سلولی سنتز می شوند؟

 

41-لایه ی خارجی غشای هسته به کدام اندامک سلولی متصل است ؟

 

42-در ساختا ر کدامیک از اندامکهای  سلولی زیر RNA ،جود ندارد؟

 

میتوکندری ---- کلروپلاست -----شبکه ی آندوپلاسمی ---- ریبوزوم

 

43-پدیده اسمز در چه جایی رخ می دهد؟

 

44-در سلولهای گیاهی کدام یک از اندامک های غشادار زیر وجود دارد؟

 

دیواره سلولی –واکوئل مرکزی –لیزوزوم –ریبوزوم

 

45-واکوئل ها از چه نظر با هم متفاوت هستند؟

 

46-چرا دیواره سلولی در قارچ ها یکپارچه است ؟

 

47-به طور کلی اندامک های دستگاه غشایی درونی چه نقشی دارند؟

 

48- دومورد از همانندی های تریکودینا و سلولهای بدن انسان را بنویسید

 

49-به چه دلیل اندازه یسلول از حد معینی بیشتر یا کمتر نمی شود؟

 

50-الف)جسم گلزی با همکاری شبکه آندو پلاسمی چه کاری انجام میدهد؟

 

   ب)-چه رابطه ای بین  غلظت یک  محلول با فشار اسمزی آن وجود دارد؟ 

 

  ج) -بدیده ی انتشار ساده رابا انتقال فعال مقایسه کنید

 

د)نقش صفحه ی چرخان ودیافراگم در میکروسکوب چیست؟

 

51- ساختار گلژی با شبکه ی آندو پلاسمی را مقایسه کنید

 

52- لیزوزوم در نموجنینی چه نقشی دارد؟واین اندامک به وسیله ی کدام اجزاء 

 

دستگاه غشایی درونی تولید می شود؟

 

53-  شبکه آندوپلاسمی صاف وزبر ازچه نظر با هم تفاوت دارند؟

 

فصل ۴

 1-دو جلبک سبز را نام ببرید .

 2-مفهوم کلنی و تمایز را بنویسید .

 3- وظیفه بافت پوششی سنگفرشی یک لایه را بنویسید.                                      

 4- در هر یک از موارد زیر چه نوع بافت پوششی وجود دارد؟

 سطح خانه های ششی –درون مری –مویرگ خونی –سطح داخلی دهان

 5-نقش بافت پیوندی سست چیست؟

 6- ترکیب سازنده ی غشای پایه را باذکر نقش آن بنویسید

 7-بافت ماهیچه ای در جدار مثانه از چه نوعی است؟

 8-سلول تغذیه کننده ی نرون  کدام است؟

 9-ماده ی زمینه ای در بافت استخوان شامل چه ترکیباتی است؟

 10-نام رشته های که پیام عصبی را به سوی جسم سلولی هدایت می کنند ؟ 

11-وظیفه ی رباط و زرد پی را بنویسید

 12-چرا ماهیچه ی مخطط به این نام خوانده می شود ؟

 13-مشخصات سلول ها در بافت ماهیچه ای مخطط را بنویسید

 14-جملات صحیح وغلط را مشخص کنید

 الف)در بافت پوششی فضای بین سلولی زیادی وجود دارد

)بافت ماهیچه ی دو سر بازو تحت کنترل اعصاب ارادی است.

 ج)در برش عرضی ریشه یک گیاه علفی مرزمشخصی بین پوست و استوانه مرکزی

وجود ندارد            د) سلولهای بافت پارانشیم دارای دیواره اولیه سلولزی و ضخیم اند .

ه)سلول های ماهیچه ی مخطط بعداز تولد باتقسیم میتوز افزایش می یابند

15- سرعت حرکت مواد در آوند چوب و آبکش را مقایسه کنید 

 16- سرعت حرکت مواد در عناصر آوندی سریعتر است یا تراکئیدها ؟چرا 

17- در ساختار کدام نوع بافت هادی، سلول همراه وجود دارد؟ نقش این سلول ها را بیان کنید.18- سلول های بافت اسکلرانشیمی را نام ببرید.

 19-سا ختارعناصر آوندی و تراکئید ها را مقایسه کنید .

 20- در کدام نوع بافت:   الف)سلولها از طریق لان به هم مرتبطند ؟

  ب)دارای پرو تو پلاسم زنده اند ؟

 ج)سیستم هدایت مواد خام در گیاهان گلدا رند؟

 21-نقش هر یک از بافت های زیر را بنویسید :الف)کلانشیم    ب) اسکلرانشیم

 22-قسمت سخت هسته ی آلبالو از چه نوع بافتی است؟

 23-مشخصه ی سلولهای بنیادی را بنویسید .

 24- وضعیت استقرار آوند چوب وآبکش را در ریشه و ساقه ی گیاهان علفی مقایسه کنید

 25-الف)اشعه مغزی چیست؟

 ب) نقش کلاهک وپوستک را بنویسید.

 26-در کدام نوع بافت پیوندی رشته های کلاژن به میزان بیشتری وجود دارند؟

 27- جاهای خالی را با کلمات  مناسب پر کنید :

 الف)منشأ تار کشنده .....است

.ب) پارانشیم فتو سنتز کننده ........نام دارد

 ج)اشعه ی مغزی در گیاهان علفی از بافت .......پر شده است.

 د)سلولهای نگهبان روزنه در ساقه از تمایز سلول های ........به وجود میآیند

 ه)منشأ تشکیل ریشه های فرعی در لوبیا ........است

. و)سلولهای پارانشیم فتوسنتز کننده  .........نام دارند

 ر )در بافت آبکش، سنتز پروتیین به توسط ......انجام می شود

 28-اهمیت وجود بافت عصبی در بدن را بنویسید                                                     

 29-الف)جهت هدایت پیام عصبی در یک سلول عصبی چگونه است؟

 ب)بافت عصبی از دو دسته سلول تشکیل شده است آنها را نام ببرید.

  30-هر یک از مشخصات ذکر شده در زیر مربوط به کدام نوع بافت ماهیچه ای است؟

 الف)سلول هاتک هسته –مخطط – غیرارادی

ب)سلول ها مخطط –انشعاب دار –غیر ارادی

ج)سلول هاارادی –باشدت انقباض آهسته-دوکی شکل                                

 31  -بافت پیوندی سست چه نقشی دارد؟

 32-اهمیت وجود غشای موکوزی در لوله تنفسی چیست؟

 33-بافت پیوندی خون از دو بخش تشکیل می شود انها را بنویسید .

 

                      فصل ۵                                                                                                                                

 

1-نقش هر یک از موارد زیر را بنویسید

  الف)سلول های تاژک دار کیسه ی گوارشی هیدر

 ب)چینه دان در پرندگان          ج)معده در ملخ        د)دریچه ی کاردیا در انسان

 2-نام موارد ذکرشده درزیر را بنویسید  

  الف)دریچه ی انتهای مری

 ب)هورمون محرک ترشح بی کربنات از پانکراس

 3-منظور از گوارش شیمیایی غذا چیست؟

 4-برای هر مورد یک دلیل بیاورید:                                                                        

الف) درحالت عادی، هنگام بلع غذا ،غذا وارد نای نمی شود

 ب)آسیب دیواره ی معده باعث کم خونی می شود

 ج)چربی ها از طریق مویرگ خونی جذب نمیشوند                                                                             

 د)در گیاهخواران طول لوله ی گوارشی افزایش یافته است

 ه)روده باریک جایگاه اصلی گوارش و جذب غذاست

 5- ترکیب سازنده صفرا را نام ببرید

 6-ماده ی محرک ترشح اسید کلرید ریک از کجا ترشح می شود ؟

7-پاسخ کوتاه دهید :

 الف)محل ترشح هورمون گاسترین کجاست

 ب)نام آنزیم موجود در بزاق که نشاسته را به مالتوز تبدیل میکند                                                                                      

 ج) نقش زبان کوچک در بلع غذا چیست

 د) نقش سنگدان در جانوران چیست

 ه) ماده ای که باعث کاهش خاصیت اسیدی کیموس معده می شود                                                  

و)محل ساخت و ذخیره ی صفرا  در کجاست

 ر) ماده ی فعال کننده ی آنزیم پپسین چیست

 ز)فاکتور داخلی معده بر جذب کدام ویتامین موثر است

 ر)جایگاه دوازدهه  و پیلور را بنویسید

 8-در روده ی کوچک ،یون کلسیم ،اسیدهای چرب وویتامین            D (به ترتیب )طبق

 کدام فرآیند جذب می شوند؟

 9-در نشخوار کنندگان غذا پس از بلع مجدد ،بلافاصله از مری به کدام قسمت معده وارد می شود؟

 10-منظور از جذب غذا چیست؟

 11-جانداران برای مصون ماندن مولکولهای زیستی خود از آسیب آنزیم های گوارشی

 چه نوع ساز گاری را پیدا کرده اند؟

 12-در ساختار لوله گوارشی ملخ به ترتیب بخشهای زیر وجود دارد :

 دهان....... مری ......و........کیسه های معدی و معده .........وروده و مخرج

13-روده بند یا صفاق چیست؟

 14-جملات درست و غلط را مشخص کنید :                                                                          

 الف) ماهیچه ی دیواره ی لوله ی گوارشی د رابتدای حلق از نوع ارادی ودر بقیه ی قسمت ها ماهیچه ی صاف است .

 ب)بافت پوششی در روده و معده از نوع استوانه ای است

 ج)کار دندان در پرندگان به عهده ی چینه دان است .

 د)ترشح بزاق هنگام خواب متوقف می شود.

 ه)دریچه ی کاردیا از ورود محتویات معده به مری جلو گیری می کند  

و)شدت حرکات دودی در روده ی باریک انسان زیاد است

 ز)در هیدر گوارش مواد غذایی ابتدا به صورت درون سلولی و سپس به صورت برون سلولی است.

15-الف)مرکز کنترل عصبی جویدن در کجاست

 ب) مکانیسم بلع غذا را بنوسید

 16-درترکیب بزاق نقش آمیلاز وموسین ولیزوزیم را به ترتیب بیان کنید

 ب)غدد بزاقی را نام ببرید

 ج) در ترشحات کدام غده بزاقی پتیالین وجود دارد

 د)ترشحات غده ی بناگوشی با سایر غدد بزاقی چه تفاوتی دارد؟

 17-مهمترین عوامل مؤ ثر برتخلیه ی معده را بنویسید

 18-درترکیب شیره ی معده  چه موادی وجود دارد ؟

 19- هریک ازمواردزیرتوسط کدام دسته از سلول های دیواره ی معده ترشح می شوند؟

 آنزیم  ها –اسیدکلریدریک ---موسین---فاکتور داخلی معده

 20-حرکات دودی در لوله ی گوارشی چگونه کمک به حرکت غذا در لوله ی گوارشی می کند؟

21-الف)در شیره ی معده نوزادان آنزیم .......سبب رسوب پروتئین شیر می شود .

 ب)پپسینوژن تحت اثر ........ تبدیل به پپسین  فعال می شود .

 ج)قویترین آنزیمهای گوارشی توسط غده ی.......ترشح وبه........می ریزد.

 د) ابتدای روده ی بزرگ ......نام دارد وبه زایده آپاندیس ختم می شود

 ه)حاصل فعالیت باکتریها درروده ی بزرگ انسان ویتامین .....و...است.

 و)مواد رنگی صفرا ......و........میباشند که از تجزیه ......به وجود می آیند

 22-هریک از موارد زیربا چه مکانیسمی از جدار روده جذب می شوند؟

 الف)قندهای ساده                    ب)آـمینو اسید ها ج)چربی ها                 د)ویتامین ها

23- ماهیچه های حلقوی داخلی و خارجی روده ی بزرگ در محل مخرج از چه نوعی اند؟

 24-فلورهای میکروبی موجود در روده ی بزرگ انسان چه نقشی دارند؟

 25-زردی یا یرقان چگونه ایجاد می شود؟

 26-چگونگی تشکیل سنگ صفرا را بنویسید

 27-در افرادی که کیسه ی صفرا ی خود را به علت بیماری از دست داده اند در مصرف  کدام دسته ی موا د غذا یی بایداحتیاط کنندچرا؟

 28- ترشحات غده های دیواره روده باریک شامل چه ترکیباتی است؟

 29-چرا در دگردیسی قورباغه رشد روده نسبت به بقیه یقسمتهای بدن جانور کمتر است؟

 30-چرا در جانوران نشخوار کننده(مانندگاو) نسبت به جانورانی که نشخوار نمی کنند (مانند فیل)سلولزکاملترتجزیه می شود؟

 31--بخشهای مختلف معده ی گاو را به ترتیب بنویسید

 32-- هر یک از اعمال زیر در چه قسمتی ازمعده گاو انجام می گیرد؟

الف)جذب آب           ب)گوارش شیمیایی غذا      ج)تجزیه سلولز

 33-ترکیب صفرا رانام ببرید.

 34-اهمیت وجود پرز ها و میکرو پرزها در روده ی کوچک را بنویسید

 35-میزان ترشح شیره ی پانکراس چگونه تنظیم می شود؟ 

36-گوارش کدام دسته از مواد غذایی از دهان آغاز می شود؟

 37-هورمون سکرتین – گاسترین هر یک به توسط چه قسمتی از دستگاه گوارشی ما ترشح می شوند؟

 38-با توجه به PH اسیدی در معده چگونه سطح داخلی معده از اثر شیره ی معده مصون می ماند؟

 39-به طور کلی ترشحات برون ریز پانکراس شامل چه ترکیباتی است؟

 

 

            فصل ۶

1-جانداری را نام ببرید که دارای تنفس پوستی است و شرایط لازم برای این نوع تنفس را بنویسید

2- دستگاه تنفسی در حشرات از چه نوعی است ؟ 

 3-حشرات برای انتقال گازهای تنفسی به دستگاه گردش مواد احتیاج ندارند چرا؟

 4-سور فاکتانت از کدام سلولها ترشح می شود وکار آن چیست؟

 5-مجاری تنفسی در انسان را به ترتیب نام ببرید

 6-چگونه میتوان حجم تنفسی را محاسبه کرد؟

 7-بیشترین درصد اکسیژن به چه صورت در بدن جابجا می شود؟(چند درصد)

 8-آیا در خونی که از اندامها توسط سیاهرگها می آیدO2 وجود دارد (به چه میزانی)

 9-پاسخ کوتاه دهید:                                                                                                         

 الف)مرکز کنترل عصبی تنفس غیر ارادی در کجاست؟ ب) واکنش H b+02 در کجاصورت می گیرد؟

 ج)سطح تنفسی در ماهی چیست؟

 د)مهمترین عامل مؤ ثر بر ترکیب اکسیژن وهموگلوبین چیست؟ ه)مرکز کنترل تنفس ارادی در کجاست؟

 10-ساختار نای ونایژه را مقایسه کنید

 11-برای هر مورد یک دلیل بیاورید :                                                                             

 الف)مجرای نای همیشه باز است.

 ب)در نوزادان نارس تنفس به زحمت صورت می گیرد                                                                       

 ج) در جانوران خشکی زی آبشش برای  تنفس مناسب نیست.

 د)در بیماری آسم تنفس مشکل می شود..

 12- در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید                                                                                               

 الف)در تنفس آرام وطبیعی .....مهمترین نقش را در حرکات ششهادارد

 ب)بیشترین حجم دی اکسید کربن در خون به صورت ........منتقل می شود .

 ج-گازهای تنفسی طی فرآیند........در سلول ها مبادله می شوند

 د) وجود سورفاکتانت کشش سطحی کیسه های هوایی را .........میدهد

 ه)پس از بازدم شدید ،مقداری هوا در شش ها باقی می ماند که به آن .... می گویند

 و)در .......و........قفسه ی سینه به توسط .......از حفره ی شکمی جدا میشود

 ر)بافت ماهیجه ای در دیافراگم از نوع ........است

 ز)در ماهی برای افزایش تبادل گازها بین خون وآب ،جهت جریان آب، وخون در رگها.....است

 13-فعالیت تنفسی انسان در اثر افزایش کدام یک بیش تر می شود؟

 (دی اکسید کربن خون ----- دی ا کسید کربن هوا)

 14-همه ی موارد ذکر شده در زیر ازوظایف مایع و فضای جنب است به جزء :

 الف)ایجاد فشار منفی بر روی ششها        ب)سهولت حرکت ششها

 ج)تغذیه ی ششها          د)نیمه باز نگه داشتن ششها در هنگام باز دم عمیق

 15-نقش مایع مخاطی درون مجاری تنفسی را بنویسید .

 16-تون صدا بستگی به چه عواملی دارد؟

 17-مکانیسم تولید صدا را بنویسید

 18- میل ترکیبی کدام یک از گاز های زیربا هموگلوبین بیش تر است ؟

 اکسیژن----دی اکسید کربن ---منواکسید کربن 

 19-هر مولکول هموگلوبین قدرت حمل چند مولکول اکسیژن رادارد؟

  20-الف)هوای مرده –هوای باقیمانده را تعریف کنید

 ب)سه روش انتقال گاز دی اکسید کربن در خون را نام ببرید

 

21-محل استقرار آنزیم انیدراز کربنیک کجاست و این آنزیم تشکیل کدام ماده را کاتالیز می کند؟

22-هنگام دم وضعیت دیافراگم وحجم قفسه ی سینه چگونه است؟

 23-در پرندگان بیش ترین حجم هوای اکسیژن دار در کدام کیسه ی هوادار تجمع می یابد؟

24-در رابطه با دستگاه تنفس پرندگان :

 الف)در هنگام دم هوای تهویه نشده به ......وارد میشود.

 ب)در هنگام دم هوای تهویه شده حاصل از دم قبلی به ..........وارد میشود

 ج)هنگام بازدم هوای تهویه نشده حاصل از دم به درون .......واردمیشود

 د)در هنگام بازدم هوای تهویه شده حاصل ازدم قبلی از ......خارج میشود .

 25-منظور از ظرفیت حیاتی چیست؟

 26-اگر تعداد تنفس دریک دقیقه 12 بار باشد حجم تنفسی چقدر خواهد بود .؟

 27-چه سازگاری هایی در غازهای وحشی،پرواز آنهارا در ارتفاعات امکان پذیر ساخته است؟

 

28-اکسیژن به چه صورت هایی درخون حمل میشود؟

 

29- مهمترین عامل انتشار اکسیژن در فضای بین سلولی چیست؟

 

30-درکدام یک از موارد زیر وجود سورفاکتانت اهمیت بیشتری دارد؟

 

(دم عمیق ----بازدم عمیق)

فصل۷

1.     گردش خون ملخ و كرم خاكي را با هم مقايسه كنيد وتفاوت آن ها را بنويسيد.

2.     چرا گردش خون انسان را مضاعف ولي گردش خون ماهي را ساده مي ناميم؟

3.     در قلب هريك ازجانوران زير چه نوع خوني  وجود دارد؟( تيره يا روشن)با ذكر دليل

ماهي –  قورباغه   -  كبوتر -  تمساح – گاو

4.     وضعيت دريچه هاي سيني ودولختي- سه لختي در پايان موج QRS چگونه است؟

5.     نحوه هدايت پيام الكتريكي قلب را توضيح دهيد.

6.     كم ترين و بيش ترين تعداد حفره هاي قلب در كدام يك از جانوران زير وجود دارد؟

                            ماهي قزل آلا-  وزغ – گنجشك

7.     با توجه به الكتروكارديوگرام قلب ، بيشترين وكم ترين حجم بطن ها مربوط به چه موجي  است؟

8.     نتيجه فشار تراوشي مويرگ چيست؟

9.     عوامل ايجاد كننده خيز را نام ببريد.

10. در هر دوره فعاليت قلب ، چه مدت زمان دريچه هاي سيني و دولختي- سه لختي باز هستند؟

11. با توجه به كلمات داخل پرانتز ، كلمه صحيح را انتخاب كنيد:

الف) از پروتئين هاي پلاسما كه در انعقاد خون نقش دارد(فيبرينوژن،هموگلوبين)

ب) دريچه اي كه به برگشت خون تيره به قلب كمك مي كند( لانه كبوتري، سيني)

ج) در قلب آن فقط يك دريچه دهليزي- بطني وجود دارد( قورباغه، ماهي قزل آلا)

د) جريان متناوب خون را به جريان پيوسته تبديل مي كند( سرخرگ، مويرگ)

ه) از مونوسيت ها به وجود مي آيند وبيگانه خواري دارند (نوتروفيل ، ماكروفاژ)

م) از دسته گرانولوسيت هاست و بيگانه خوار نيست( بازوفيل ، نوتروفيل)

12. نوتروفيل ومونوسيت را در زير ميكروسكوپ چگونه از هم تشخيص مي دهيد؟

13. گردش مواد در عروس دريايي چگونه انجام مي گيرد؟

14. چه عواملي در بروز آنمي نقش دارند؟

15. چه عواملي در بروز پلي سيتمي مؤثرند؟

16. گره سينوسي دهليزي در كجا قرار گرفته و نقش آن چيست؟

17. دريچه ميترال در كجا قرار دارد  از جنس چه بافتي است ونقش آن چيست؟

18. با رفتن به ارتفاعات ، ترشح هورمون اريتروپويتين افزايش مي يابد. چرا؟

19. كدام سلول هاي خوني در ايجاد مقاومت به ميكروب ها نقش دارند؟ نام ببريد.

20. هنگام انبساط بطن ها ، وضعيت دريچه هاي سيني و دولختي- سه لختي چگونه است؟

21. درساختارقلب چندنوع بافت ماهيچه اي وجود دارد نام ببريد و كار هر يك را بنويسيد.

22. انتشارتحريك الكتريكي دركدام قسمت بافت گرهي بيشتر ودر كدام قسمت كم تر است؟

23. تأثير هر يك از عوامل زير را بر منحني الكتروكارديوگرام بنويسيد:

        بزرگ شدن قلب-  انفاركتوس قلب – تنگي دريچه ها

24. كار سرخرگ ، سياهرگ و مويرگ را در دستگاه گردش خون بنويسيد.

25. ديواره سرخرگ ، سياهرگ و مويرگ راباهم مقايسه كنيد وتفاوت آن هارابنويسيد.اين تفاوت ها چه تأ ثيري در نحوه كار آن ها گذاشته است؟

26. چه عواملي مستقيمأ برديواره رگ هااثر گذاشته و باعث گشاد شدن آ ن ها مي شوند؟

27. چه عواملي موجب مي شوند تا حركت خون در رگ ها به فشار نسبتأ زيادي نياز داشته باشد؟

      28. پاسخ كوتاه دهيد:

v    سرعت متوسط خون در كدام رگ از همه بيشتر است؟

v    واكنش كدام رگ ها در برابر كمبود اكسيژن با نواحي ديگر بدن متفاوت است؟

v    در گردش عمومي خون كدام رگ ها نقش دارند؟

v    به انقباض در آمدن ماهيچه قلب را چه مي نامند؟

v    همولنف مربوط به چه نوع گردش خوني است؟

v    عامل تنظيم كننده توليد گلبول هاي قرمز چه نام دارد ؟

v    در گردش خون بسته ، خون با كدام سلول ها در تماس مستقيم است؟

v    بيلي روبين از تجزيه چه ماده اي به دست مي آيد؟

v    مسير گردش خون كوچك در انسان از كجا آغاز مي شود؟

v    كدام رگ ها مهم ترين نقش را در تغيير مقدار خون در بافت ها به عهده دارد؟

v    بيشترين مقدار خون در كدام رگ هاست؟

v    كم ترين نفوذ پذيري مربوط به كدام مويرگ هاست؟

v    بيشتر لنفوسيت ها به وسيله كدام بافت به وجود مي آيند؟

v    آسيب كدام اندام سبب بروز آنمي بد خيم مي شود؟

v    هيستامين و هپارين از كدام سلول هاي خوني ترشح مي شوند؟

v    دو بيماري خود ايمني مثال بزنيد.

v    اصلي ترين اندام هدف هورمون اريتروپويتين بعد از 5سا لگي كدام است؟

29. چگونگي حمل دي اكسيد كربن را به وسيله گلبول هاي قرمز شرح دهيد.

30. مواد لازم براي توليد گلبول هاي قرمز را نام ببريد.

31. تفاوت ايمني ذاتي و اكتسابي را بنويسيد.

32. نمونه هايي از واكنش هاي آلرژيك را مثال بزنيد.

33. ترومبو پلاستين در روند انعقاد خون چه نقشي دارد؟

34. در مراحل انعقاد خون وجود كلسيم در چه مرحله اي ضروري است؟

35.حاصل فعاليت ترومبين هنگام انعقاد خون توليد چه ماده اي است؟

36.لنف چگونه تشكيل مي شود؟

37.گره هاي لنفي در مسير كدام رگ ها قرار دارندو اهميت آن ها چيست؟

38.ناسازگاري Rhخون جنين ومادر در چه شرايطي بروز مي كند؟

39.گرانولوسيت و آگرانولوسيت را با هم مقايسه كنيد و تفاوت آن ها را بنويسيد.

40.در برش عرضي ريشه از بيرون به سمت داخل به ترتيب چه لايه هايي وجود دارد؟

41.دو راه اصلي عبور آب از عرض ريشه را نام ببريد.

42.قسمت عمده آبي كه از راه ريشه جذب گياه مي شود، چه سرنوشتي خواهد داشت ؟ چرا؟

43. چرا در لايه آندودرم ريشه انتقال مواد از طريق غير پروتوپلاستي امكان پذير نيست؟

44.وجود نوار كاسپاري در لايه درون پوست چه اهميتي دارد؟

45.چه عاملي آب را به درون سلول هاي تار كشنده وارد مي كندو بعد از ورود آب به اين سلول ها ، چگونه به آوند چوبي مي رسد؟

46.كشش تعرقي چگونه ايجاد مي شود وچه اهميتي دارد؟

47.نظريه هم چسبي – كشش را توضيح دهيد.

48.چه عواملي به كشيده شدن آب درون آوند هاي چوبي به سمت بالا كمك مي كنند؟

49.فشار ريشه اي چگونه ايجاد مي شود؟

50.آب جذب شده توسط ريشه به ترتيب از چه قسمت هايي عبور مي كند تا به آوند هاي چوبي برسد؟

51.تفاوت هاي تعريق و تعرق را بنويسيد.

52.روزنه هاي آبي و هوايي را با هم مقايسه كرده و تفاوت آن ها را بنويسيد.

53.ساز گاري هاي گياهان را براي كاهش عمل تعرق بنويسيد.

54.تعريق در چه شرايطي انجام مي گيرد؟ وچه تفاوتي با شبنم دارد؟

55.جهت گيري شعاعي رشته هاي سلولزي چه ويژگي را به سلول هاي نگهبان روزنه مي دهد؟

56.نحوه باز و بسته شدن روزنه هاي هوايي را توضيح دهيد.

57.نتيجه تورژسانس وپلاسموليز سلول هاي نگهبان روزنه چيست؟

58.چه عاملي مي تواند باعث كاهش پديده حباب دار شدگي در آوند هاي چوبي شود؟

59.بذر افشاني هوا چگونه صورت مي گيرد؟

60.در روشنايي و تاريكي دهانه روزنه هاي آبي چگونه است؟

61.در حركت مواد آلي در گياه، منظور از محل منبع و مصرف چيست؟ با ذكر مثا ل

62.با ذكر دليل بيان كنيد كه حركت تركيبات آلي در گياه نسبت به حركت آب پيچيده تر است.

63.حركت شيره خام وپرورده را با هم مقايسه كرده و تفاوت آن ها را بنويسيد.

64.مدل جريان توده اي مونش را با رسم شكلي ساده نمايش دهيد.

65.انرژي مورد نياز براي حركت فعا ل تركيبات آلي شيره پرورده چگونه تأمين مي شود؟

66.از شته ها چگونه در بررسي شيره پرورده استفاده مي كننند؟

 

 

فصل ۸

1.     هو مئوستازي شامل چه اعمالي مي شود؟ اين اعمال چه اهميتي دارند؟

2.     عامل مهم تعيين كننده نوع ماده دفعي نيتروژن دار در جانوران چيست؟

3.     چرا جانوران خشكي زي نمي توانند آمونياك دفع كنند؟

4.     نوع ماده دفعي اين جانوران رامشخص كنيد:  پلاناريا- ماهي- دوزيستان- انسان

5.     مواد زير را به ترتيب سميّت رديف كنيد: (ازكم به زياد )

آمونياك – اوره ­­– اوريك اسيد

6.     چراجانوران مناطق خشك،مي تواننداوريك اسيد رابه شكل بلورهاي جامد ازخوددفع كنند؟

7.     موادي را كه كليه هاي انسان دفع مي كنند نام ببريد.

8.     كار هر يك را در دستگاه دفع ادرار بنويسيد: نفرون ، ميز ناي ،لگنچه ، سرخرگ كليوي

9.     در ساختار كلٍّي كليه چند بخش ديده مي شود ؟ نام ببريد و بنويسيد هر يك  درزيرميكروسكوپ چه منظره اي دارند؟ چرا؟

10.اولين و دومين شبكه مويرگي كليه چگونه تشكيل مي شوند؟ توضيح دهيد.

11.اولين و آخرين بخش يك نفرون چه نام دارند؟

12.سياهرگ كليه چگونه تشكيل مي شود و حامل چه نوع خوني است؟

               13.تشكيل ادرار حاصل چه پديده هايي است؟ نام ببريد.

14.تراوش را تعريف كنيد ونتيجه آن را بنويسيد.

15.چرا بايد عمل باز جذب در نفرون ها صورت بگيرد؟

16.باز جذب مواد در نفرون ها به چند صورت  انجام مي گيرد؟ با ذكر مثال هر يك را توضيح دهيد.

17. عمل ترشح را تعريف كرده و موادي را كه ترشح مي شوند نام ببريد.

18. كليه ها چگونه PH بدن را ثابت نگه مي دارند؟

19.ورود ادرار به مثانه چگونه صورت مي گيرد؟

20.تخليه ادرار از مثانه را توضيح دهيد.

21.انعكاس تخليه مثانه چگونه فعال مي شود؟

22.در ميز راه چند توع اسفنگتر وجود دارد؟ كار هر يك را بنويسيد.

23.چرا در نوزادان تخليه ادرار به صورت غير ارادي صورت مي گيرد؟

24.مركز عصبي تخليه ادرار در كجا قرار دارد؟

25.چه وقت افراد نياز به ديا ليز پيدا مي كنند؟

26.رگ وارد شده به دستگاه دياليز و رگ خارج شده از آن چه نوع رگي هستند؟

27.ويژگي هاي غشائ  دياليز كننده را بنويسيد.

28.محلول دياليز به چه منظور استفاده مي شود و در كجا قرار مي گيرد؟تركيب آن چيست؟

29. جانوران در كسب مواد آلي چه تفاوتي با گياهان دارند؟

30.مواد دفعي گياهان از چه راه هايي دفع مي شوند؟

31.مواد حاصل از متابوليسم گياهان در كجا ذخيره مي شوند؟ و چه نقش هايي دارند؟

32.جاهاي خالي را با كلمات مناسب پركنيد :

o       بيشتر مواد دفعي گياهان شامل ........و ........  و.............. است.

o       ماهي ها با ...........خود آمونياك دفع مي كنند.

o       وزغ هاي خشكي ................... دفع مي كنند.

o       دفع ...........نسبت به اوره به انرژي بيشتري نياز دارد.

o       هنگامي كه محيط داخلي بدن به حالت قليايي تغييرمي كند، كليه ها .............بيشتري دفع مي كنند.

32.پاسخ كوتاه دهيد:

o       باز جذب آب و آمينواسيدها به چه صورت است؟(فعال يا غير فعال)

o       هرم كليه شامل كدام لوله ها است؟

o       درصورتي كه pHخون كاهش يابد ،چه ماده اي درنفرون بازجذب وچه ماده اي ترشح مي شود؟

o       مهم ترين ماده دفعي نيتروژن دار بيشتر تك سلولي هاي ساكن آب ، چيست؟

o       ديواره لوله هنله شامل چه بافتي است؟

o       كپسول بومن و لوله پيچ خورده دور در در كدام بخش كليه قرار دارند؟

o       رگ واردشده وخارج شده دركپسول بومن ازچه نوعي هستند؟(سرخرگ يا سياهرگ)

o       چه عاملي باعث تحريك گيرنده هاي ديواره مثانه مي شود؟

o       در كدام قسمت لوله نفرون NaClبه دو صورت فعال و غير فعال باز جذب مي شود؟

o       در كدام يك از نواحي نفرون ميزان باز جذب NaClكم تر است؟

o       صمغ حاصل از متابوليسم گياهان در كجا انبار مي شود؟

 

فصل۹   

1.     بند پايان چه نوع اسكلتي دارند و جنس آن از چه ماده اي است؟

2.     ويژگي پا را در بند پايان بنويسيد .

3.     جانوران ثابتي مثل كيسه تنان چگونه غذا به دست مي آورند؟

4.     حركت در كرم خاكي كه اسكلت ندارد چگونه انجام مي گيرد؟

5.     وجود اسكلت در حركت چه نقشي دارد؟

6.     اسكلت دروني و بيروني را با هم مقايسه كنيد و تفاوت آنها را بنويسيد.با مثا ل

7.     چند نوع باله در ماهي وجود دارد؟ نام ببريد و كار هر يك را بنويسيد.

8.     نقش بادكنك شنا را در ماهي بنويسيد.

9.     دوكي شكل بودن بدن ماهي چه اهميّتي دارد؟

10.           در هنگام صعود پرنده ، فشار هوا در زير و روي با ل چگونه است؟

11.           وظيفه بالك در پرندگان چيست؟

12.           سه نوع ماهيچه را نام ببزيد وتفاوت هاي ساختاري آنها را بنويسيد.

13.           اصطلاحات زير را تعريف كنيد:

        ميون-  ساركومر – صفحه هنسن- ساركوپلاسم – ساركولم

14.           واحد ساختماني تارچه ، در ماهيچه مخطط چيست؟

15.           هر ساركومر از چند نوار روشن و چند نوار تيره و چند صفحه هنسن  ساخته شده است؟

16.           لوله هاي عرضي كه به درون ساركومر وارد مي شوند، انشعابات كدام اندامك هستند و چه نقشي دارند؟

17.           انقباض ايزوتونيك و ايزومتريك را با ذكر مثال مقايسه كنيد.

18.           الف) تونوس ماهيچه اي چيست؟  ب) چرا هنگام خواب رفتن ، گردن وپلكها پايين مي افتند؟ ج) در حفظ تونوس ماهيچه اي ، تار هاي ماهيچه اي چگونه عمل مي كنند؟

19.           اسكلت داخلي مهره داران ازجنس چست؟

20.           وظايف اسكلت را در انسان بنويسيد؟

21.           چند نوع استخوان در بدن انسان وجود دارد؟نام ببريد و مثال بزنيد.

22.           انواع با فت استخواني را نام ببريد ونحوه قرارگرفتن آنها رادراستخوان ها بنويسيد.

23.           تفاوت بافت اسفنجي ومتراكم را بنويسيد.

24.           سيستم هاورس را تعريف كنيد وبنويسيد مربوط به چه نوع بافتي است؟

25.           مايع مفصلي در كجا قرار مي گيرد و چه اهميّتي دارد؟

26.           غضروف چه تفاوتي با استخوان دارد و در كجا قرار مي گيرد؟

27.           مفصل را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد.

28.           نوع مفصل را بنويسيد: زانو – ران و نيم لگن  - آرنج- بازو وكتف

29.           استخوان ها در محل مفصل چگونه به هم متصل باقي مي مانند؟

30.           رباط و زرد پي چه نقشي دارند؟

31.           چند مورد از اهميّت ورزش كردن وانجام حركات نرمشي را بنويسيد.

32.           حركات فعال و غير فعال چه تفاوتي دارند؟

33.           انواع حركات فعال را نام ببريد.

34.           جنبش پيچش به چه علت به وجود مي آيد؟

35.           انواع حركت هاي القايي را نام ببريد ومثال بزنيد.

36.           انواع جنبش هاي گرايشي را نام ببريد.

37.           انواع تنجش ها را با ذكر مثال براي هر يك نام ببريد.

38.           نام جنبش هاي زير را بنويسيد:

          پراكنده شدن دانه ها در هوا- حركت سلول نر به سوي سلول ماده

         بسته شدن گل درشب– نفوذ ريشه در خاك- حركت سيتوپلاسم و اجزائ آن 

39.    جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

      ماهيچه لب از نوع ..........و ماهيچه سرخرگ از نوع .........است.

*      هنگام انقباض ماهيچه ، طول ساركومر .........مي شود.

o       در جلوي بازوماهيچه............. و  در پشت بازوماهيچه........قراردارد.

o       ماهيچه چهارسردر.......ران و ماهيچه دو سر در ........ران قرار دارد.

o       ماهيچه توأم در پشت ساق پا قرار گرفته و زردپي آن ..........نام دارد.

o       دو سر استخوان دراز بافت .......و تنه آن بافت..........دارد.

o       بين استخوان ران و درشت ني استخوان...............قرار دارد.

o       زردپي از نوع بافت..........است .

o       در بافت ..........سلول ها به طورنا منظم در كنار يكديگر قرار دارند.

o       مچ پا داراي  ........عدد استخوان است كه بزرگترين آنها .........است.

o       استخوان هاي بازو شامل ...........و ...........است.

o       رشته هاي موجود در صفحه هنسن از نوع ..........هستند.

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات زیست و آز1
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:44  توسط زهرا ضیا  | 

سوالات فصل به فصل زیست و آز1

فصل ۲

 

 

1-ماده ایی که با عث تجزیه ساکارز می شود چه  ما هیتی داردو محصول عمل آن چیست؟

 2-قندهای زیر را براساس جرم مولکولی مرتب کنید :

    فروکتوز   -لاکتو ز –نشاسته – ریبوز – ساکارز 

 3-منومر گلیکوژن و همو گلوبین را بنویسید  .

 4- منظور از هیدروژنه کردن چیسیت؟

 5- چگونه میتوان فعالیت آنزیم ها را کم یا زیاد کرد ؟

 6-کدام آنزیمهای بدن انسان در محیط اسیدی فعال اند؟

 7-کدام آنزیم در بدن انسان ساخته نمی شود اما در بدن بعضی از جانداران وجود دارد ؟

    8-ویتامین هاومواد معدنی چگونه باعث افزایش سرعت انجام واکنشهای آنزیمی می شوند ؟

 9- الف)پروتیین ها از چه نظر با هم متفاوت هستند ؟

 ب)اسیدهای آمینه چه تفاوتی با یگدیگر دارند ؟

  10-گوناگونی موجوددرعالم جانداران به گوناگونی کدام مولکول های زیستی مربوط می شود؟                                                                                                                   

 11-گالاکتوز محصول عمل کدام آنزیم است ؟    (ساکا راز   -لاکتاز  )

 12-از تجزیه ی کدام مورد ،گالاکتوز حاصل می شود ؟   (قند شیر   -  قند خون  )

 13-دریک تری گلیسرید وجود پیوند دوگانه باعث کدام ویژگی میشود؟(جامدبودن– سیالیت)

 14-الف)نام پلی ساکارید ذخیره ای در گیاهان را بنویسید .

 ب)رشته های موجود در رباط جزو کدام دسته از پرو تیین ها هستند.

 15-پلی مریزاسیون نوکلئو تید ها چگونه واکنشی است؟

 16-دو اسید آمینه توسط کدام نوع  پیوند به هم متصل می شوند ؟

 17-پیوند های پر انرژی ATP در کدام بخش آن وجود دارند ؟

 18-قند ذخیره ای کبد........است و این ماده در گروه ......... قرار دارد .

 19-باز آلی موجود در ساختار ATP  ......نام دارد.

 20-از آنزیم .......در زدودن مو از روی پوست استفاده می کنند .

 21-پراکسیدهیدروژن در...... تولیدمی شودوتحت اثرآن.......تجزیه شده تبدیل به...و....می شود .

 22-درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید .

  الف)آرسنیک جا یگاه فعال آنزیم را تغییر میدهد

 ب)بیشتر آنزیم های بدن انسان در PH قلیایی فعال هستند

 ج)کوتین از پروتیین های ساختاری است که در مو وناخن وجود دارد

 د) در طول انجام یک واکنش شکل جایگاه فعال آنزیم دائم تغییر می کند .

 ه) قابلیت انحلال موم کمتر از فسفو لیپید است

 و)تجزیه ی پلی مر یک واکنش انرژی زا است.

 

ر)دو منوساکارید گلوکز وفروکتوز با سنتز آبدهی مولکول ساکارز را ایجاد میکنند .

 

23-چرا روغن زیتون مایع است چگونه میتوان آن را جامد کرد؟

 

  24-   مصرف کدام دسته چربی ها کم خطر تر است چرا ؟

 

25-ریبوز جزو کدام دسته از هیدرات های کربن است وچه نقشی دارد؟  

 

26-گیاهان چگونه انرژی موردنیاز خودرا تأ مین می کنند؟

 

27-یک پلی مر غیرزیستی را با نام منومر آن بنویسید .

 

28-از ویژگی آنزیم ها به دو مورد اشاره کنید .

 

29-بیشترین ترکیب آلی در طبیعت چیست؟

 

ب)مونوساکارید های سازنده ی قند شیر رابنویسید

 

30-نحوه ی تولید ومصرف ATP در سلول را بنویسید .

 

31-در یک زنجیره ی پپتیدی که از 20 آمینو اسید تشکیل  یافته چند پیوند پپتیدی

 

تشکیل میشود وچند مولکول آب تولید می شود؟

۳۲-یک پلی پپتید چگونه تشکیل می شود؟

 

                          فصل ۳

 

1)چگونه میتوانیدبزرگنمایی یک میکروسکوپ را به دست آورید ؟

 

2-در سلول جانوری کدام یک از اندامکهای غشا ء دار زیر وجود دارد؟

 

میتوکندری –لیزوزوم –کلروپلاست –شبکه آندوپلاسمی –ریبوزوم )

 

 

3-چه زمانی در یک سلول پدیده ی پلاسمولیز اتفاق می افتد؟

 

4-علت عبور مولکول های آب از سدی به نام غشای پلاسمایی چیست؟

 

5-دانه های روی شبکه ی آندوپلاسمی زبر چه نقشی دارند؟

 

6-تعداداجسام گلژی در چه سلولهایی بیشتر است وتعدادآن در سلول بستگی به

 

چه عاملی دارد؟

 

7-فرآیند غشا سازی در شبکه آندوپلاسمی  زبر را بنویسید .

 

8-اگر اندازه طول نمونه ای4 /.میلی لیتر باشد و بزرگنمایی عدسی شئ و چشمی میکروسکوپ به ترتیب x10 و     x50 باشد طول تصویر این نمونه چقدر

 

خواهد بود؟

9-ضخیم بودن دیواره ی سلولی در گیاهان به دلیل وجود کدام لایه است ؟                          

 

10- برای  تولید آنزیم های تجزیه کننده  به کدام اندامک  سلولی نیاز است ؟

 

11-آیا با  تغییر شرایط محیطی مثل نور ،پلاست ها ی سلولهای گیاهی  می

 

توانند به یکدیگر تبدیل شوند؟

 

12-این واکنش در کدام اندامک سلولی انجام می شود؟

                              

H202 ----------à 2 H20 +02                                                         2

 

13-یک پلی پپتید ساخته شده برای تبدیل به گلیکو پروتیین  ابتدا وارد کدام اندامک می شود؟

 

14-حفظ غلظت  محیط درونی سلول در آغازیان آب شیرین به کمک کدام اندامک انجام می شود؟

 

15-آنزیم های لازم برای ساختن ATP در کدام قسمت میتو کندری قرار دارند؟

 

16-نقش مو لکولهای پذیرنده در غشای سلول را بنویسید

 

17-بیشترین تعداد مولکول های غشای سلول ......است.

 

18-ساختارگلژی با شبکه آندو پلاسمی صاف را مقایسه کنید

 

19-داروی مانند اریترو مایسین با چه مکانیسمی باعث مرگ باکتری می شود؟

 

20-اهمیت تور ژسانس در سلولهای گیاهی چیست؟

 

21-ریبوزوم موجود در سلول موش را با ریبوزوم یک سلول باکتری مقایسه کنید .

 

22- با طرحی ساده فرآیند آندو سیتوز را نشان دهید.

 

23-اگر یک سلول جانوری در محیط رقیق تر از خودش قرار بگیرد چه اتفاقی میافتد؟ 

 

 24-ساختار میتوکندری با کلروپلاست را مقایسه کنید 

 

25-درانجام هر یک از اعمال زیر کدام اندامک سلولی نقش دارد؟                                 

 

الف)حفظ محیط درونی سلول پارمسی     ب)ذخیره یون کلسیم در سلول ماهیچه ای 

 

26-نقش کریستا در میتوکندری و صفحه ی چرخان در میکروسکوپ چیست؟

 

27-انواع واکوئل را نام ببرید

 

28-از راههای انتقال مواددر سلول کدام یک بدون صرف انر ژی است؟

 

29-کروماتین چیست وچگونه کروموزوم را بوجود می آورد؟

 

30-مشخصه سلول های یوکاریوت وپروکاریوت را بنویسید .

 

31-کدام یک از اندامک های زیر ریبوزوم یافت نمی شود؟

 

هسته –میتوکندری –کلروپلاست –شبکه آندوپلاسمی

 

32-پاسخ کوتاه دهید :

 

الف) جنس اسکلت هسته ای چیست؟

 

ب)ساختار ریبوزوم تشکیل شده از ........

 

ج) کلروپلاست در خزه چه مشخصه ای دارد؟

 

33-جاهای خالی را  با باسخ مناسب پر کنید :

 

الف)بسیاری از آنزیم های لازم برای فرآیند های متابولیسمی سلول  درون ......جای دارند

 

ب)پادتن ها مولکولهای پروتیینی هستند که توسط .....ساخته می شوند .

 

ج)اندامک .....در نمو جنینی نقش حیاتی دارد.

 

ج)هرچه غلظت محلولی بیشتر باشد فشاراسمزی آن .....است.

 

د)در سلول های گیاهی مواد غذایی در ....تولید و در .........برای آزادکردن انرژی تجزیه  می شوند .

 

34-در کدامیک از مناطق زیر پروتیین سازی انجام نمی شود ؟(مشخص کنید)

 

میتوکندری---هسته ---کلروپلاست ----سیتوپلاسم

 

35-وجود ........در میتوکندری و........در کلروپلاست باعث بالا رفتن توانایی کاری و

 

بازدهی بهتر هر کدام از این اندامک ها شده است.

 

36-آنزیم های لازم برای ساختن ATPدر کدام قسمت میتو کندری قرار دارند؟

 

37-جذب انرژی خورشید در کدام قسمت کلروپلاست انجام می شود ؟

 

38-در آغازیان آب شیرین حفظ محیط درونی سلول به کمک کدام اندامک انجام می شود؟

38-فرآورده های دفعی حاصل از متابولیسم در سلول های گیاهی ، در کدام

 

اندامک جمع می شود ؟

 

39-درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

 

الف)گاز های تنفسی از طریق انتشار بین سلول و محیط مبادله میشوند                      

 

 ب) در انتشار تسهیل شده مولکول های مواد از محیط پر تراکم به محیطکم تراکم می روند.

 

40-فسفو لیپید ها در کدام اندامک سلولی سنتز می شوند؟

 

41-لایه ی خارجی غشای هسته به کدام اندامک سلولی متصل است ؟

 

42-در ساختا ر کدامیک از اندامکهای  سلولی زیر RNA ،جود ندارد؟

 

میتوکندری ---- کلروپلاست -----شبکه ی آندوپلاسمی ---- ریبوزوم

 

43-پدیده اسمز در چه جایی رخ می دهد؟

 

44-در سلولهای گیاهی کدام یک از اندامک های غشادار زیر وجود دارد؟

 

دیواره سلولی –واکوئل مرکزی –لیزوزوم –ریبوزوم

 

45-واکوئل ها از چه نظر با هم متفاوت هستند؟

 

46-چرا دیواره سلولی در قارچ ها یکپارچه است ؟

 

47-به طور کلی اندامک های دستگاه غشایی درونی چه نقشی دارند؟

 

48- دومورد از همانندی های تریکودینا و سلولهای بدن انسان را بنویسید

 

49-به چه دلیل اندازه یسلول از حد معینی بیشتر یا کمتر نمی شود؟

 

50-الف)جسم گلزی با همکاری شبکه آندو پلاسمی چه کاری انجام میدهد؟

 

   ب)-چه رابطه ای بین  غلظت یک  محلول با فشار اسمزی آن وجود دارد؟ 

 

  ج) -بدیده ی انتشار ساده رابا انتقال فعال مقایسه کنید

 

د)نقش صفحه ی چرخان ودیافراگم در میکروسکوب چیست؟

 

51- ساختار گلژی با شبکه ی آندو پلاسمی را مقایسه کنید

 

52- لیزوزوم در نموجنینی چه نقشی دارد؟واین اندامک به وسیله ی کدام اجزاء 

 

دستگاه غشایی درونی تولید می شود؟

 

53-  شبکه آندوپلاسمی صاف وزبر ازچه نظر با هم تفاوت دارند؟

 

فصل ۴

 1-دو جلبک سبز را نام ببرید .

 2-مفهوم کلنی و تمایز را بنویسید .

 3- وظیفه بافت پوششی سنگفرشی یک لایه را بنویسید.                                      

 4- در هر یک از موارد زیر چه نوع بافت پوششی وجود دارد؟

 سطح خانه های ششی –درون مری –مویرگ خونی –سطح داخلی دهان

 5-نقش بافت پیوندی سست چیست؟

 6- ترکیب سازنده ی غشای پایه را باذکر نقش آن بنویسید

 7-بافت ماهیچه ای در جدار مثانه از چه نوعی است؟

 8-سلول تغذیه کننده ی نرون  کدام است؟

 9-ماده ی زمینه ای در بافت استخوان شامل چه ترکیباتی است؟

 10-نام رشته های که پیام عصبی را به سوی جسم سلولی هدایت می کنند ؟ 

11-وظیفه ی رباط و زرد پی را بنویسید

 12-چرا ماهیچه ی مخطط به این نام خوانده می شود ؟

 13-مشخصات سلول ها در بافت ماهیچه ای مخطط را بنویسید

 14-جملات صحیح وغلط را مشخص کنید

 الف)در بافت پوششی فضای بین سلولی زیادی وجود دارد

)بافت ماهیچه ی دو سر بازو تحت کنترل اعصاب ارادی است.

 ج)در برش عرضی ریشه یک گیاه علفی مرزمشخصی بین پوست و استوانه مرکزی

وجود ندارد            د) سلولهای بافت پارانشیم دارای دیواره اولیه سلولزی و ضخیم اند .

ه)سلول های ماهیچه ی مخطط بعداز تولد باتقسیم میتوز افزایش می یابند

15- سرعت حرکت مواد در آوند چوب و آبکش را مقایسه کنید 

 16- سرعت حرکت مواد در عناصر آوندی سریعتر است یا تراکئیدها ؟چرا 

17- در ساختار کدام نوع بافت هادی، سلول همراه وجود دارد؟ نقش این سلول ها را بیان کنید.18- سلول های بافت اسکلرانشیمی را نام ببرید.

 19-سا ختارعناصر آوندی و تراکئید ها را مقایسه کنید .

 20- در کدام نوع بافت:   الف)سلولها از طریق لان به هم مرتبطند ؟

  ب)دارای پرو تو پلاسم زنده اند ؟

 ج)سیستم هدایت مواد خام در گیاهان گلدا رند؟

 21-نقش هر یک از بافت های زیر را بنویسید :الف)کلانشیم    ب) اسکلرانشیم

 22-قسمت سخت هسته ی آلبالو از چه نوع بافتی است؟

 23-مشخصه ی سلولهای بنیادی را بنویسید .

 24- وضعیت استقرار آوند چوب وآبکش را در ریشه و ساقه ی گیاهان علفی مقایسه کنید

 25-الف)اشعه مغزی چیست؟

 ب) نقش کلاهک وپوستک را بنویسید.

 26-در کدام نوع بافت پیوندی رشته های کلاژن به میزان بیشتری وجود دارند؟

 27- جاهای خالی را با کلمات  مناسب پر کنید :

 الف)منشأ تار کشنده .....است

.ب) پارانشیم فتو سنتز کننده ........نام دارد

 ج)اشعه ی مغزی در گیاهان علفی از بافت .......پر شده است.

 د)سلولهای نگهبان روزنه در ساقه از تمایز سلول های ........به وجود میآیند

 ه)منشأ تشکیل ریشه های فرعی در لوبیا ........است

. و)سلولهای پارانشیم فتوسنتز کننده  .........نام دارند

 ر )در بافت آبکش، سنتز پروتیین به توسط ......انجام می شود

 28-اهمیت وجود بافت عصبی در بدن را بنویسید                                                     

 29-الف)جهت هدایت پیام عصبی در یک سلول عصبی چگونه است؟

 ب)بافت عصبی از دو دسته سلول تشکیل شده است آنها را نام ببرید.

  30-هر یک از مشخصات ذکر شده در زیر مربوط به کدام نوع بافت ماهیچه ای است؟

 الف)سلول هاتک هسته –مخطط – غیرارادی

ب)سلول ها مخطط –انشعاب دار –غیر ارادی

ج)سلول هاارادی –باشدت انقباض آهسته-دوکی شکل                                

 31  -بافت پیوندی سست چه نقشی دارد؟

 32-اهمیت وجود غشای موکوزی در لوله تنفسی چیست؟

 33-بافت پیوندی خون از دو بخش تشکیل می شود انها را بنویسید .

 

                      فصل ۵                                                                                                                                

 

1-نقش هر یک از موارد زیر را بنویسید

  الف)سلول های تاژک دار کیسه ی گوارشی هیدر

 ب)چینه دان در پرندگان          ج)معده در ملخ        د)دریچه ی کاردیا در انسان

 2-نام موارد ذکرشده درزیر را بنویسید  

  الف)دریچه ی انتهای مری

 ب)هورمون محرک ترشح بی کربنات از پانکراس

 3-منظور از گوارش شیمیایی غذا چیست؟

 4-برای هر مورد یک دلیل بیاورید:                                                                        

الف) درحالت عادی، هنگام بلع غذا ،غذا وارد نای نمی شود

 ب)آسیب دیواره ی معده باعث کم خونی می شود

 ج)چربی ها از طریق مویرگ خونی جذب نمیشوند                                                                             

 د)در گیاهخواران طول لوله ی گوارشی افزایش یافته است

 ه)روده باریک جایگاه اصلی گوارش و جذب غذاست

 5- ترکیب سازنده صفرا را نام ببرید

 6-ماده ی محرک ترشح اسید کلرید ریک از کجا ترشح می شود ؟

7-پاسخ کوتاه دهید :

 الف)محل ترشح هورمون گاسترین کجاست

 ب)نام آنزیم موجود در بزاق که نشاسته را به مالتوز تبدیل میکند                                                                                      

 ج) نقش زبان کوچک در بلع غذا چیست

 د) نقش سنگدان در جانوران چیست

 ه) ماده ای که باعث کاهش خاصیت اسیدی کیموس معده می شود                                                  

و)محل ساخت و ذخیره ی صفرا  در کجاست

 ر) ماده ی فعال کننده ی آنزیم پپسین چیست

 ز)فاکتور داخلی معده بر جذب کدام ویتامین موثر است

 ر)جایگاه دوازدهه  و پیلور را بنویسید

 8-در روده ی کوچک ،یون کلسیم ،اسیدهای چرب وویتامین            D (به ترتیب )طبق

 کدام فرآیند جذب می شوند؟

 9-در نشخوار کنندگان غذا پس از بلع مجدد ،بلافاصله از مری به کدام قسمت معده وارد می شود؟

 10-منظور از جذب غذا چیست؟

 11-جانداران برای مصون ماندن مولکولهای زیستی خود از آسیب آنزیم های گوارشی

 چه نوع ساز گاری را پیدا کرده اند؟

 12-در ساختار لوله گوارشی ملخ به ترتیب بخشهای زیر وجود دارد :

 دهان....... مری ......و........کیسه های معدی و معده .........وروده و مخرج

13-روده بند یا صفاق چیست؟

 14-جملات درست و غلط را مشخص کنید :                                                                          

 الف) ماهیچه ی دیواره ی لوله ی گوارشی د رابتدای حلق از نوع ارادی ودر بقیه ی قسمت ها ماهیچه ی صاف است .

 ب)بافت پوششی در روده و معده از نوع استوانه ای است

 ج)کار دندان در پرندگان به عهده ی چینه دان است .

 د)ترشح بزاق هنگام خواب متوقف می شود.

 ه)دریچه ی کاردیا از ورود محتویات معده به مری جلو گیری می کند  

و)شدت حرکات دودی در روده ی باریک انسان زیاد است

 ز)در هیدر گوارش مواد غذایی ابتدا به صورت درون سلولی و سپس به صورت برون سلولی است.

15-الف)مرکز کنترل عصبی جویدن در کجاست

 ب) مکانیسم بلع غذا را بنوسید

 16-درترکیب بزاق نقش آمیلاز وموسین ولیزوزیم را به ترتیب بیان کنید

 ب)غدد بزاقی را نام ببرید

 ج) در ترشحات کدام غده بزاقی پتیالین وجود دارد

 د)ترشحات غده ی بناگوشی با سایر غدد بزاقی چه تفاوتی دارد؟

 17-مهمترین عوامل مؤ ثر برتخلیه ی معده را بنویسید

 18-درترکیب شیره ی معده  چه موادی وجود دارد ؟

 19- هریک ازمواردزیرتوسط کدام دسته از سلول های دیواره ی معده ترشح می شوند؟

 آنزیم  ها –اسیدکلریدریک ---موسین---فاکتور داخلی معده

 20-حرکات دودی در لوله ی گوارشی چگونه کمک به حرکت غذا در لوله ی گوارشی می کند؟

21-الف)در شیره ی معده نوزادان آنزیم .......سبب رسوب پروتئین شیر می شود .

 ب)پپسینوژن تحت اثر ........ تبدیل به پپسین  فعال می شود .

 ج)قویترین آنزیمهای گوارشی توسط غده ی.......ترشح وبه........می ریزد.

 د) ابتدای روده ی بزرگ ......نام دارد وبه زایده آپاندیس ختم می شود

 ه)حاصل فعالیت باکتریها درروده ی بزرگ انسان ویتامین .....و...است.

 و)مواد رنگی صفرا ......و........میباشند که از تجزیه ......به وجود می آیند

 22-هریک از موارد زیربا چه مکانیسمی از جدار روده جذب می شوند؟

 الف)قندهای ساده                    ب)آـمینو اسید ها ج)چربی ها                 د)ویتامین ها

23- ماهیچه های حلقوی داخلی و خارجی روده ی بزرگ در محل مخرج از چه نوعی اند؟

 24-فلورهای میکروبی موجود در روده ی بزرگ انسان چه نقشی دارند؟

 25-زردی یا یرقان چگونه ایجاد می شود؟

 26-چگونگی تشکیل سنگ صفرا را بنویسید

 27-در افرادی که کیسه ی صفرا ی خود را به علت بیماری از دست داده اند در مصرف  کدام دسته ی موا د غذا یی بایداحتیاط کنندچرا؟

 28- ترشحات غده های دیواره روده باریک شامل چه ترکیباتی است؟

 29-چرا در دگردیسی قورباغه رشد روده نسبت به بقیه یقسمتهای بدن جانور کمتر است؟

 30-چرا در جانوران نشخوار کننده(مانندگاو) نسبت به جانورانی که نشخوار نمی کنند (مانند فیل)سلولزکاملترتجزیه می شود؟

 31--بخشهای مختلف معده ی گاو را به ترتیب بنویسید

 32-- هر یک از اعمال زیر در چه قسمتی ازمعده گاو انجام می گیرد؟

الف)جذب آب           ب)گوارش شیمیایی غذا      ج)تجزیه سلولز

 33-ترکیب صفرا رانام ببرید.

 34-اهمیت وجود پرز ها و میکرو پرزها در روده ی کوچک را بنویسید

 35-میزان ترشح شیره ی پانکراس چگونه تنظیم می شود؟ 

36-گوارش کدام دسته از مواد غذایی از دهان آغاز می شود؟

 37-هورمون سکرتین – گاسترین هر یک به توسط چه قسمتی از دستگاه گوارشی ما ترشح می شوند؟

 38-با توجه به PH اسیدی در معده چگونه سطح داخلی معده از اثر شیره ی معده مصون می ماند؟

 39-به طور کلی ترشحات برون ریز پانکراس شامل چه ترکیباتی است؟

 

 

            فصل ۶

1-جانداری را نام ببرید که دارای تنفس پوستی است و شرایط لازم برای این نوع تنفس را بنویسید

2- دستگاه تنفسی در حشرات از چه نوعی است ؟ 

 3-حشرات برای انتقال گازهای تنفسی به دستگاه گردش مواد احتیاج ندارند چرا؟

 4-سور فاکتانت از کدام سلولها ترشح می شود وکار آن چیست؟

 5-مجاری تنفسی در انسان را به ترتیب نام ببرید

 6-چگونه میتوان حجم تنفسی را محاسبه کرد؟

 7-بیشترین درصد اکسیژن به چه صورت در بدن جابجا می شود؟(چند درصد)

 8-آیا در خونی که از اندامها توسط سیاهرگها می آیدO2 وجود دارد (به چه میزانی)

 9-پاسخ کوتاه دهید:                                                                                                         

 الف)مرکز کنترل عصبی تنفس غیر ارادی در کجاست؟ ب) واکنش H b+02 در کجاصورت می گیرد؟

 ج)سطح تنفسی در ماهی چیست؟

 د)مهمترین عامل مؤ ثر بر ترکیب اکسیژن وهموگلوبین چیست؟ ه)مرکز کنترل تنفس ارادی در کجاست؟

 10-ساختار نای ونایژه را مقایسه کنید

 11-برای هر مورد یک دلیل بیاورید :                                                                             

 الف)مجرای نای همیشه باز است.

 ب)در نوزادان نارس تنفس به زحمت صورت می گیرد                                                                       

 ج) در جانوران خشکی زی آبشش برای  تنفس مناسب نیست.

 د)در بیماری آسم تنفس مشکل می شود..

 12- در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید                                                                                               

 الف)در تنفس آرام وطبیعی .....مهمترین نقش را در حرکات ششهادارد

 ب)بیشترین حجم دی اکسید کربن در خون به صورت ........منتقل می شود .

 ج-گازهای تنفسی طی فرآیند........در سلول ها مبادله می شوند

 د) وجود سورفاکتانت کشش سطحی کیسه های هوایی را .........میدهد

 ه)پس از بازدم شدید ،مقداری هوا در شش ها باقی می ماند که به آن .... می گویند

 و)در .......و........قفسه ی سینه به توسط .......از حفره ی شکمی جدا میشود

 ر)بافت ماهیجه ای در دیافراگم از نوع ........است

 ز)در ماهی برای افزایش تبادل گازها بین خون وآب ،جهت جریان آب، وخون در رگها.....است

 13-فعالیت تنفسی انسان در اثر افزایش کدام یک بیش تر می شود؟

 (دی اکسید کربن خون ----- دی ا کسید کربن هوا)

 14-همه ی موارد ذکر شده در زیر ازوظایف مایع و فضای جنب است به جزء :

 الف)ایجاد فشار منفی بر روی ششها        ب)سهولت حرکت ششها

 ج)تغذیه ی ششها          د)نیمه باز نگه داشتن ششها در هنگام باز دم عمیق

 15-نقش مایع مخاطی درون مجاری تنفسی را بنویسید .

 16-تون صدا بستگی به چه عواملی دارد؟

 17-مکانیسم تولید صدا را بنویسید

 18- میل ترکیبی کدام یک از گاز های زیربا هموگلوبین بیش تر است ؟

 اکسیژن----دی اکسید کربن ---منواکسید کربن 

 19-هر مولکول هموگلوبین قدرت حمل چند مولکول اکسیژن رادارد؟

  20-الف)هوای مرده –هوای باقیمانده را تعریف کنید

 ب)سه روش انتقال گاز دی اکسید کربن در خون را نام ببرید

 

21-محل استقرار آنزیم انیدراز کربنیک کجاست و این آنزیم تشکیل کدام ماده را کاتالیز می کند؟

22-هنگام دم وضعیت دیافراگم وحجم قفسه ی سینه چگونه است؟

 23-در پرندگان بیش ترین حجم هوای اکسیژن دار در کدام کیسه ی هوادار تجمع می یابد؟

24-در رابطه با دستگاه تنفس پرندگان :

 الف)در هنگام دم هوای تهویه نشده به ......وارد میشود.

 ب)در هنگام دم هوای تهویه شده حاصل از دم قبلی به ..........وارد میشود

 ج)هنگام بازدم هوای تهویه نشده حاصل از دم به درون .......واردمیشود

 د)در هنگام بازدم هوای تهویه شده حاصل ازدم قبلی از ......خارج میشود .

 25-منظور از ظرفیت حیاتی چیست؟

 26-اگر تعداد تنفس دریک دقیقه 12 بار باشد حجم تنفسی چقدر خواهد بود .؟

 27-چه سازگاری هایی در غازهای وحشی،پرواز آنهارا در ارتفاعات امکان پذیر ساخته است؟

 

28-اکسیژن به چه صورت هایی درخون حمل میشود؟

 

29- مهمترین عامل انتشار اکسیژن در فضای بین سلولی چیست؟

 

30-درکدام یک از موارد زیر وجود سورفاکتانت اهمیت بیشتری دارد؟

 

(دم عمیق ----بازدم عمیق)

فصل۷

1.     گردش خون ملخ و كرم خاكي را با هم مقايسه كنيد وتفاوت آن ها را بنويسيد.

2.     چرا گردش خون انسان را مضاعف ولي گردش خون ماهي را ساده مي ناميم؟

3.     در قلب هريك ازجانوران زير چه نوع خوني  وجود دارد؟( تيره يا روشن)با ذكر دليل

ماهي –  قورباغه   -  كبوتر -  تمساح – گاو

4.     وضعيت دريچه هاي سيني ودولختي- سه لختي در پايان موج QRS چگونه است؟

5.     نحوه هدايت پيام الكتريكي قلب را توضيح دهيد.

6.     كم ترين و بيش ترين تعداد حفره هاي قلب در كدام يك از جانوران زير وجود دارد؟

                            ماهي قزل آلا-  وزغ – گنجشك

7.     با توجه به الكتروكارديوگرام قلب ، بيشترين وكم ترين حجم بطن ها مربوط به چه موجي  است؟

8.     نتيجه فشار تراوشي مويرگ چيست؟

9.     عوامل ايجاد كننده خيز را نام ببريد.

10. در هر دوره فعاليت قلب ، چه مدت زمان دريچه هاي سيني و دولختي- سه لختي باز هستند؟

11. با توجه به كلمات داخل پرانتز ، كلمه صحيح را انتخاب كنيد:

الف) از پروتئين هاي پلاسما كه در انعقاد خون نقش دارد(فيبرينوژن،هموگلوبين)

ب) دريچه اي كه به برگشت خون تيره به قلب كمك مي كند( لانه كبوتري، سيني)

ج) در قلب آن فقط يك دريچه دهليزي- بطني وجود دارد( قورباغه، ماهي قزل آلا)

د) جريان متناوب خون را به جريان پيوسته تبديل مي كند( سرخرگ، مويرگ)

ه) از مونوسيت ها به وجود مي آيند وبيگانه خواري دارند (نوتروفيل ، ماكروفاژ)

م) از دسته گرانولوسيت هاست و بيگانه خوار نيست( بازوفيل ، نوتروفيل)

12. نوتروفيل ومونوسيت را در زير ميكروسكوپ چگونه از هم تشخيص مي دهيد؟

13. گردش مواد در عروس دريايي چگونه انجام مي گيرد؟

14. چه عواملي در بروز آنمي نقش دارند؟

15. چه عواملي در بروز پلي سيتمي مؤثرند؟

16. گره سينوسي دهليزي در كجا قرار گرفته و نقش آن چيست؟

17. دريچه ميترال در كجا قرار دارد  از جنس چه بافتي است ونقش آن چيست؟

18. با رفتن به ارتفاعات ، ترشح هورمون اريتروپويتين افزايش مي يابد. چرا؟

19. كدام سلول هاي خوني در ايجاد مقاومت به ميكروب ها نقش دارند؟ نام ببريد.

20. هنگام انبساط بطن ها ، وضعيت دريچه هاي سيني و دولختي- سه لختي چگونه است؟

21. درساختارقلب چندنوع بافت ماهيچه اي وجود دارد نام ببريد و كار هر يك را بنويسيد.

22. انتشارتحريك الكتريكي دركدام قسمت بافت گرهي بيشتر ودر كدام قسمت كم تر است؟

23. تأثير هر يك از عوامل زير را بر منحني الكتروكارديوگرام بنويسيد:

        بزرگ شدن قلب-  انفاركتوس قلب – تنگي دريچه ها

24. كار سرخرگ ، سياهرگ و مويرگ را در دستگاه گردش خون بنويسيد.

25. ديواره سرخرگ ، سياهرگ و مويرگ راباهم مقايسه كنيد وتفاوت آن هارابنويسيد.اين تفاوت ها چه تأ ثيري در نحوه كار آن ها گذاشته است؟

26. چه عواملي مستقيمأ برديواره رگ هااثر گذاشته و باعث گشاد شدن آ ن ها مي شوند؟

27. چه عواملي موجب مي شوند تا حركت خون در رگ ها به فشار نسبتأ زيادي نياز داشته باشد؟

      28. پاسخ كوتاه دهيد:

v    سرعت متوسط خون در كدام رگ از همه بيشتر است؟

v    واكنش كدام رگ ها در برابر كمبود اكسيژن با نواحي ديگر بدن متفاوت است؟

v    در گردش عمومي خون كدام رگ ها نقش دارند؟

v    به انقباض در آمدن ماهيچه قلب را چه مي نامند؟

v    همولنف مربوط به چه نوع گردش خوني است؟

v    عامل تنظيم كننده توليد گلبول هاي قرمز چه نام دارد ؟

v    در گردش خون بسته ، خون با كدام سلول ها در تماس مستقيم است؟

v    بيلي روبين از تجزيه چه ماده اي به دست مي آيد؟

v    مسير گردش خون كوچك در انسان از كجا آغاز مي شود؟

v    كدام رگ ها مهم ترين نقش را در تغيير مقدار خون در بافت ها به عهده دارد؟

v    بيشترين مقدار خون در كدام رگ هاست؟

v    كم ترين نفوذ پذيري مربوط به كدام مويرگ هاست؟

v    بيشتر لنفوسيت ها به وسيله كدام بافت به وجود مي آيند؟

v    آسيب كدام اندام سبب بروز آنمي بد خيم مي شود؟

v    هيستامين و هپارين از كدام سلول هاي خوني ترشح مي شوند؟

v    دو بيماري خود ايمني مثال بزنيد.

v    اصلي ترين اندام هدف هورمون اريتروپويتين بعد از 5سا لگي كدام است؟

29. چگونگي حمل دي اكسيد كربن را به وسيله گلبول هاي قرمز شرح دهيد.

30. مواد لازم براي توليد گلبول هاي قرمز را نام ببريد.

31. تفاوت ايمني ذاتي و اكتسابي را بنويسيد.

32. نمونه هايي از واكنش هاي آلرژيك را مثال بزنيد.

33. ترومبو پلاستين در روند انعقاد خون چه نقشي دارد؟

34. در مراحل انعقاد خون وجود كلسيم در چه مرحله اي ضروري است؟

35.حاصل فعاليت ترومبين هنگام انعقاد خون توليد چه ماده اي است؟

36.لنف چگونه تشكيل مي شود؟

37.گره هاي لنفي در مسير كدام رگ ها قرار دارندو اهميت آن ها چيست؟

38.ناسازگاري Rhخون جنين ومادر در چه شرايطي بروز مي كند؟

39.گرانولوسيت و آگرانولوسيت را با هم مقايسه كنيد و تفاوت آن ها را بنويسيد.

40.در برش عرضي ريشه از بيرون به سمت داخل به ترتيب چه لايه هايي وجود دارد؟

41.دو راه اصلي عبور آب از عرض ريشه را نام ببريد.

42.قسمت عمده آبي كه از راه ريشه جذب گياه مي شود، چه سرنوشتي خواهد داشت ؟ چرا؟

43. چرا در لايه آندودرم ريشه انتقال مواد از طريق غير پروتوپلاستي امكان پذير نيست؟

44.وجود نوار كاسپاري در لايه درون پوست چه اهميتي دارد؟

45.چه عاملي آب را به درون سلول هاي تار كشنده وارد مي كندو بعد از ورود آب به اين سلول ها ، چگونه به آوند چوبي مي رسد؟

46.كشش تعرقي چگونه ايجاد مي شود وچه اهميتي دارد؟

47.نظريه هم چسبي – كشش را توضيح دهيد.

48.چه عواملي به كشيده شدن آب درون آوند هاي چوبي به سمت بالا كمك مي كنند؟

49.فشار ريشه اي چگونه ايجاد مي شود؟

50.آب جذب شده توسط ريشه به ترتيب از چه قسمت هايي عبور مي كند تا به آوند هاي چوبي برسد؟

51.تفاوت هاي تعريق و تعرق را بنويسيد.

52.روزنه هاي آبي و هوايي را با هم مقايسه كرده و تفاوت آن ها را بنويسيد.

53.ساز گاري هاي گياهان را براي كاهش عمل تعرق بنويسيد.

54.تعريق در چه شرايطي انجام مي گيرد؟ وچه تفاوتي با شبنم دارد؟

55.جهت گيري شعاعي رشته هاي سلولزي چه ويژگي را به سلول هاي نگهبان روزنه مي دهد؟

56.نحوه باز و بسته شدن روزنه هاي هوايي را توضيح دهيد.

57.نتيجه تورژسانس وپلاسموليز سلول هاي نگهبان روزنه چيست؟

58.چه عاملي مي تواند باعث كاهش پديده حباب دار شدگي در آوند هاي چوبي شود؟

59.بذر افشاني هوا چگونه صورت مي گيرد؟

60.در روشنايي و تاريكي دهانه روزنه هاي آبي چگونه است؟

61.در حركت مواد آلي در گياه، منظور از محل منبع و مصرف چيست؟ با ذكر مثا ل

62.با ذكر دليل بيان كنيد كه حركت تركيبات آلي در گياه نسبت به حركت آب پيچيده تر است.

63.حركت شيره خام وپرورده را با هم مقايسه كرده و تفاوت آن ها را بنويسيد.

64.مدل جريان توده اي مونش را با رسم شكلي ساده نمايش دهيد.

65.انرژي مورد نياز براي حركت فعا ل تركيبات آلي شيره پرورده چگونه تأمين مي شود؟

66.از شته ها چگونه در بررسي شيره پرورده استفاده مي كننند؟

 

 

فصل ۸

1.     هو مئوستازي شامل چه اعمالي مي شود؟ اين اعمال چه اهميتي دارند؟

2.     عامل مهم تعيين كننده نوع ماده دفعي نيتروژن دار در جانوران چيست؟

3.     چرا جانوران خشكي زي نمي توانند آمونياك دفع كنند؟

4.     نوع ماده دفعي اين جانوران رامشخص كنيد:  پلاناريا- ماهي- دوزيستان- انسان

5.     مواد زير را به ترتيب سميّت رديف كنيد: (ازكم به زياد )

آمونياك – اوره ­­– اوريك اسيد

6.     چراجانوران مناطق خشك،مي تواننداوريك اسيد رابه شكل بلورهاي جامد ازخوددفع كنند؟

7.     موادي را كه كليه هاي انسان دفع مي كنند نام ببريد.

8.     كار هر يك را در دستگاه دفع ادرار بنويسيد: نفرون ، ميز ناي ،لگنچه ، سرخرگ كليوي

9.     در ساختار كلٍّي كليه چند بخش ديده مي شود ؟ نام ببريد و بنويسيد هر يك  درزيرميكروسكوپ چه منظره اي دارند؟ چرا؟

10.اولين و دومين شبكه مويرگي كليه چگونه تشكيل مي شوند؟ توضيح دهيد.

11.اولين و آخرين بخش يك نفرون چه نام دارند؟

12.سياهرگ كليه چگونه تشكيل مي شود و حامل چه نوع خوني است؟

               13.تشكيل ادرار حاصل چه پديده هايي است؟ نام ببريد.

14.تراوش را تعريف كنيد ونتيجه آن را بنويسيد.

15.چرا بايد عمل باز جذب در نفرون ها صورت بگيرد؟

16.باز جذب مواد در نفرون ها به چند صورت  انجام مي گيرد؟ با ذكر مثال هر يك را توضيح دهيد.

17. عمل ترشح را تعريف كرده و موادي را كه ترشح مي شوند نام ببريد.

18. كليه ها چگونه PH بدن را ثابت نگه مي دارند؟

19.ورود ادرار به مثانه چگونه صورت مي گيرد؟

20.تخليه ادرار از مثانه را توضيح دهيد.

21.انعكاس تخليه مثانه چگونه فعال مي شود؟

22.در ميز راه چند توع اسفنگتر وجود دارد؟ كار هر يك را بنويسيد.

23.چرا در نوزادان تخليه ادرار به صورت غير ارادي صورت مي گيرد؟

24.مركز عصبي تخليه ادرار در كجا قرار دارد؟

25.چه وقت افراد نياز به ديا ليز پيدا مي كنند؟

26.رگ وارد شده به دستگاه دياليز و رگ خارج شده از آن چه نوع رگي هستند؟

27.ويژگي هاي غشائ  دياليز كننده را بنويسيد.

28.محلول دياليز به چه منظور استفاده مي شود و در كجا قرار مي گيرد؟تركيب آن چيست؟

29. جانوران در كسب مواد آلي چه تفاوتي با گياهان دارند؟

30.مواد دفعي گياهان از چه راه هايي دفع مي شوند؟

31.مواد حاصل از متابوليسم گياهان در كجا ذخيره مي شوند؟ و چه نقش هايي دارند؟

32.جاهاي خالي را با كلمات مناسب پركنيد :

o       بيشتر مواد دفعي گياهان شامل ........و ........  و.............. است.

o       ماهي ها با ...........خود آمونياك دفع مي كنند.

o       وزغ هاي خشكي ................... دفع مي كنند.

o       دفع ...........نسبت به اوره به انرژي بيشتري نياز دارد.

o       هنگامي كه محيط داخلي بدن به حالت قليايي تغييرمي كند، كليه ها .............بيشتري دفع مي كنند.

32.پاسخ كوتاه دهيد:

o       باز جذب آب و آمينواسيدها به چه صورت است؟(فعال يا غير فعال)

o       هرم كليه شامل كدام لوله ها است؟

o       درصورتي كه pHخون كاهش يابد ،چه ماده اي درنفرون بازجذب وچه ماده اي ترشح مي شود؟

o       مهم ترين ماده دفعي نيتروژن دار بيشتر تك سلولي هاي ساكن آب ، چيست؟

o       ديواره لوله هنله شامل چه بافتي است؟

o       كپسول بومن و لوله پيچ خورده دور در در كدام بخش كليه قرار دارند؟

o       رگ واردشده وخارج شده دركپسول بومن ازچه نوعي هستند؟(سرخرگ يا سياهرگ)

o       چه عاملي باعث تحريك گيرنده هاي ديواره مثانه مي شود؟

o       در كدام قسمت لوله نفرون NaClبه دو صورت فعال و غير فعال باز جذب مي شود؟

o       در كدام يك از نواحي نفرون ميزان باز جذب NaClكم تر است؟

o       صمغ حاصل از متابوليسم گياهان در كجا انبار مي شود؟

 

فصل۹   

1.     بند پايان چه نوع اسكلتي دارند و جنس آن از چه ماده اي است؟

2.     ويژگي پا را در بند پايان بنويسيد .

3.     جانوران ثابتي مثل كيسه تنان چگونه غذا به دست مي آورند؟

4.     حركت در كرم خاكي كه اسكلت ندارد چگونه انجام مي گيرد؟

5.     وجود اسكلت در حركت چه نقشي دارد؟

6.     اسكلت دروني و بيروني را با هم مقايسه كنيد و تفاوت آنها را بنويسيد.با مثا ل

7.     چند نوع باله در ماهي وجود دارد؟ نام ببريد و كار هر يك را بنويسيد.

8.     نقش بادكنك شنا را در ماهي بنويسيد.

9.     دوكي شكل بودن بدن ماهي چه اهميّتي دارد؟

10.           در هنگام صعود پرنده ، فشار هوا در زير و روي با ل چگونه است؟

11.           وظيفه بالك در پرندگان چيست؟

12.           سه نوع ماهيچه را نام ببزيد وتفاوت هاي ساختاري آنها را بنويسيد.

13.           اصطلاحات زير را تعريف كنيد:

        ميون-  ساركومر – صفحه هنسن- ساركوپلاسم – ساركولم

14.           واحد ساختماني تارچه ، در ماهيچه مخطط چيست؟

15.           هر ساركومر از چند نوار روشن و چند نوار تيره و چند صفحه هنسن  ساخته شده است؟

16.           لوله هاي عرضي كه به درون ساركومر وارد مي شوند، انشعابات كدام اندامك هستند و چه نقشي دارند؟

17.           انقباض ايزوتونيك و ايزومتريك را با ذكر مثال مقايسه كنيد.

18.           الف) تونوس ماهيچه اي چيست؟  ب) چرا هنگام خواب رفتن ، گردن وپلكها پايين مي افتند؟ ج) در حفظ تونوس ماهيچه اي ، تار هاي ماهيچه اي چگونه عمل مي كنند؟

19.           اسكلت داخلي مهره داران ازجنس چست؟

20.           وظايف اسكلت را در انسان بنويسيد؟

21.           چند نوع استخوان در بدن انسان وجود دارد؟نام ببريد و مثال بزنيد.

22.           انواع با فت استخواني را نام ببريد ونحوه قرارگرفتن آنها رادراستخوان ها بنويسيد.

23.           تفاوت بافت اسفنجي ومتراكم را بنويسيد.

24.           سيستم هاورس را تعريف كنيد وبنويسيد مربوط به چه نوع بافتي است؟

25.           مايع مفصلي در كجا قرار مي گيرد و چه اهميّتي دارد؟

26.           غضروف چه تفاوتي با استخوان دارد و در كجا قرار مي گيرد؟

27.           مفصل را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد.

28.           نوع مفصل را بنويسيد: زانو – ران و نيم لگن  - آرنج- بازو وكتف

29.           استخوان ها در محل مفصل چگونه به هم متصل باقي مي مانند؟

30.           رباط و زرد پي چه نقشي دارند؟

31.           چند مورد از اهميّت ورزش كردن وانجام حركات نرمشي را بنويسيد.

32.           حركات فعال و غير فعال چه تفاوتي دارند؟

33.           انواع حركات فعال را نام ببريد.

34.           جنبش پيچش به چه علت به وجود مي آيد؟

35.           انواع حركت هاي القايي را نام ببريد ومثال بزنيد.

36.           انواع جنبش هاي گرايشي را نام ببريد.

37.           انواع تنجش ها را با ذكر مثال براي هر يك نام ببريد.

38.           نام جنبش هاي زير را بنويسيد:

          پراكنده شدن دانه ها در هوا- حركت سلول نر به سوي سلول ماده

         بسته شدن گل درشب– نفوذ ريشه در خاك- حركت سيتوپلاسم و اجزائ آن 

39.    جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

      ماهيچه لب از نوع ..........و ماهيچه سرخرگ از نوع .........است.

*      هنگام انقباض ماهيچه ، طول ساركومر .........مي شود.

o       در جلوي بازوماهيچه............. و  در پشت بازوماهيچه........قراردارد.

o       ماهيچه چهارسردر.......ران و ماهيچه دو سر در ........ران قرار دارد.

o       ماهيچه توأم در پشت ساق پا قرار گرفته و زردپي آن ..........نام دارد.

o       دو سر استخوان دراز بافت .......و تنه آن بافت..........دارد.

o       بين استخوان ران و درشت ني استخوان...............قرار دارد.

o       زردپي از نوع بافت..........است .

o       در بافت ..........سلول ها به طورنا منظم در كنار يكديگر قرار دارند.

o       مچ پا داراي  ........عدد استخوان است كه بزرگترين آنها .........است.

o       استخوان هاي بازو شامل ...........و ...........است.

o       رشته هاي موجود در صفحه هنسن از نوع ..........هستند.

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات زیست و آز1
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 9:44  توسط زهرا ضیا  | 

فرارسیدن سال نو برتمام دوستان مبارک باشد

مُدّعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار

من گلی دارم که عالم را گلستان می کند

گل من را بهاری بی خزان است

گل من مهدی صاحب زمان است

اللهم عجّل لولیک الفرج

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۱ساعت 9:50  توسط زهرا ضیا  | 

مطالب قدیمی‌تر